37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Lista veniturilor neimpozabile ar putea fi extinsă începând cu anul viitor

Lista veniturilor neimpozabile ar putea fi extinsă începând cu anul viitor

07.06.2024218 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025. Documentul conține modificări la mai multe acte normative printre care și Codul fiscal.

În contextul dat, se propune completarea articolul 20 din Codul fiscal care reglementează sursele de venit neimpozabile cu următoare tipuri de venituri:

  • veniturile persoanelor fizice rezidente obținute sub formă de creștere de capital sau dobânzi aferente valorilor mobiliare de stat procurate direct de pe platforma Ministerului Finanțelor și aferente obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale;
  • veniturile obținute din vânzarea energiei electrice livrate în rețeaua electrică de distribuție, prevăzută la art.392 lit.b) din Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile, de către persoanele fizice, care sunt prosumatori de energie electrică din surse regenerabile;
  • drepturile acordate în cadrul „stock options plan”, la momentul acordării și exercitării acestora, în conformitate cu condițiile stabilite de Guvern. Potrivit proiectului ”stock options plan” reprezintă un program inițiat în cadrul unei persoane juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor prin care se acordă angajaților rezidenți și administratorilor rezidenți acesteia, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, dar nu mai mult de 25% din capitalul social, în raport cu toți participanții la program. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 3 ani între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării/primirii titlurilor de participare).

De asemenena, proiectul prevede și revizuirea lit. y) și lit) y3) din același articol. Potrivit noii redacții a lit. y) art.20 din CF, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic, sticlă (cioburi de sticlă) și de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conțin metale sau aliaje ale acestora, a acumulatoarelor electrice uzate, predate separat sau ca părți componente dintr-un deșeu de echipament electric sau electronic reprezintă o sursă de venit neimpozabilă.

Totodată, se vor considera o sursă de venit neimpozabilă veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază și de la înstrăinarea unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepție autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic (lit. y3) art.20 din Codul fiscal).

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025. Documentul conține modificări la mai multe acte normative printre care și Codul fiscal.

În contextul dat, se propune completarea articolul 20 din Codul fiscal care reglementează sursele de venit neimpozabile cu următoare tipuri de venituri:

  • veniturile persoanelor fizice rezidente obținute sub formă de creștere de capital sau dobânzi aferente valorilor mobiliare de stat procurate direct de pe platforma Ministerului Finanțelor și aferente obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale;
  • veniturile obținute din vânzarea energiei electrice livrate în rețeaua electrică de distribuție, prevăzută la art.392 lit.b) din Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile, de către persoanele fizice, care sunt prosumatori de energie electrică din surse regenerabile;
  • drepturile acordate în cadrul „stock options plan”, la momentul acordării și exercitării acestora, în conformitate cu condițiile stabilite de Guvern. Potrivit proiectului ”stock options plan” reprezintă un program inițiat în cadrul unei persoane juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor prin care se acordă angajaților rezidenți și administratorilor rezidenți acesteia, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, dar nu mai mult de 25% din capitalul social, în raport cu toți participanții la program. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 3 ani între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării/primirii titlurilor de participare).

De asemenena, proiectul prevede și revizuirea lit. y) și lit) y3) din același articol. Potrivit noii redacții a lit. y) art.20 din CF, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic, sticlă (cioburi de sticlă) și de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conțin metale sau aliaje ale acestora, a acumulatoarelor electrice uzate, predate separat sau ca părți componente dintr-un deșeu de echipament electric sau electronic reprezintă o sursă de venit neimpozabilă.

Totodată, se vor considera o sursă de venit neimpozabilă veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază și de la înstrăinarea unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepție autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic (lit. y3) art.20 din Codul fiscal).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...