37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Lista surselor de venituri neimpozabile a fost extinsă

Lista surselor de venituri neimpozabile a fost extinsă

16.05.2024459 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea nr.86 din 12 aprilie 2024 pentru modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) a fost publicată în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

În conformitate cu ajustările efectuate, art. 20 al Codului fiscal a fost completat cu o nouă sursă de venit neimpozabile (lit. d9), și anume: sumele primite de către persoanele fizice sau juridice ca despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică.

De asemenea, au fost operate o serie de modificări și completări asupra Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999. Astfel, o primă ajustare se referă la completare legii cu un articol nou (121), care va reglementa emiterea actului de stabilire a cuantumului despăgubirii. Astfel, în baza consimțământului pentru o compensare imediată şi echitabilă, exprimat în scris de către proprietarul/titularul altor drepturi reale asupra obiectului exproprierii și autentificat notarial sau, după caz, în baza deciziei comisiei, organul competent sau persoana care acționează în numele expropriatorului va emite actul prin care se stabilește cuantumul despăgubirii, precum și, dacă este posibil, persoana destinatară a acestor sume sau, în cazul existenței mai multor asemenea persoane între care nu există divergențe, cotele din despăgubire la care sunt îndreptățite fiecare din acestea.

În același timp Legea nr. 105/2003 a fost completată cu un capitol nou - „Faza administrative de expropriere”, care conține două articole ce vor reglementa emiterea deciziei de expropriere și, respectiv, consemnarea și plata despăgubirilor. Menționăm că, potrivit noilor prevederi, decizia de expropriere va constitui titlu executoriu pentru predarea bunului, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de obiectul exproprierii, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea obiectului exproprierii. Contestația asupra deciziei de expropriere nu va fi susceptibilă de a suspenda transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în cauză, iar reclamantul în acest sens nu va putea formula pe marginea deciziei de expropriere о cerere cu privire la suspendarea executării actului administrativ individual contestat, în conformitate cu prevederile art. 214 din Codul administrativ.

Cu privire la plata despăgubirilor menționăm că, potrivit noilor completări aduse cadrului legal aceasta se va realiza în baza unei cereri depuse de proprietar sau titularul de alte drepturi, ținându-se cont de cuantumul stabilit în actul emis conform art.121. Plata urmează a fi efectuată într-un termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la recepționarea cererii. În cazul în care persoanele îndreptățite nu vor depune cererea menționată, expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor și le va consemna în contul trezorerial al expropriatorului pe numele proprietarului.

Legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Prevederile prezentei legi sunt aplicabile situațiilor juridice viitoare ulterior datei intrării în vigoare a acesteia și nu se aplică procedurilor de expropriere care sunt declarate de utilitate publică de interes național sau local aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a acesteia.

Legea nr.86 din 12 aprilie 2024 pentru modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) a fost publicată în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

În conformitate cu ajustările efectuate, art. 20 al Codului fiscal a fost completat cu o nouă sursă de venit neimpozabile (lit. d9), și anume: sumele primite de către persoanele fizice sau juridice ca despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică.

De asemenea, au fost operate o serie de modificări și completări asupra Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999. Astfel, o primă ajustare se referă la completare legii cu un articol nou (121), care va reglementa emiterea actului de stabilire a cuantumului despăgubirii. Astfel, în baza consimțământului pentru o compensare imediată şi echitabilă, exprimat în scris de către proprietarul/titularul altor drepturi reale asupra obiectului exproprierii și autentificat notarial sau, după caz, în baza deciziei comisiei, organul competent sau persoana care acționează în numele expropriatorului va emite actul prin care se stabilește cuantumul despăgubirii, precum și, dacă este posibil, persoana destinatară a acestor sume sau, în cazul existenței mai multor asemenea persoane între care nu există divergențe, cotele din despăgubire la care sunt îndreptățite fiecare din acestea.

În același timp Legea nr. 105/2003 a fost completată cu un capitol nou - „Faza administrative de expropriere”, care conține două articole ce vor reglementa emiterea deciziei de expropriere și, respectiv, consemnarea și plata despăgubirilor. Menționăm că, potrivit noilor prevederi, decizia de expropriere va constitui titlu executoriu pentru predarea bunului, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de obiectul exproprierii, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea obiectului exproprierii. Contestația asupra deciziei de expropriere nu va fi susceptibilă de a suspenda transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în cauză, iar reclamantul în acest sens nu va putea formula pe marginea deciziei de expropriere о cerere cu privire la suspendarea executării actului administrativ individual contestat, în conformitate cu prevederile art. 214 din Codul administrativ.

Cu privire la plata despăgubirilor menționăm că, potrivit noilor completări aduse cadrului legal aceasta se va realiza în baza unei cereri depuse de proprietar sau titularul de alte drepturi, ținându-se cont de cuantumul stabilit în actul emis conform art.121. Plata urmează a fi efectuată într-un termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la recepționarea cererii. În cazul în care persoanele îndreptățite nu vor depune cererea menționată, expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor și le va consemna în contul trezorerial al expropriatorului pe numele proprietarului.

Legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Prevederile prezentei legi sunt aplicabile situațiilor juridice viitoare ulterior datei intrării în vigoare a acesteia și nu se aplică procedurilor de expropriere care sunt declarate de utilitate publică de interes național sau local aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a acesteia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...