37.9k
Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)   »   Lista documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă

Lista documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă

16.10.20197.980 views SSM Expert
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligată să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătate în muncă:

1. Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate ;

2. Angajatorul este obligat să numească persoane responsabile pentru acordarea primului ajutor, și să le instruiască adecvat.

3. Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

4. Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

5. Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;

6. Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

7. Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:

  • Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
  • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc;
  • Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
  • Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale.

8. Planul anual de protecţie şi prevenire:

  • Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
  • Planul de protecţie şi prevenire.

9. Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;

10. Registre:

  • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
  • Registrul de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
  • Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.

11. Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor;

12. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

Alte cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la unitate:

1. Indicatoare de securitate (indicatoare de avertizare, de obligativitate, de interzicere etc.);
2. Truse medicale la fiecare loc de muncă;
3. Stingătoare;
4. Panou informativ (ungheraş) privind securitatea şi sănătatea în muncă;
5. Echipament individual de protecţie la necesitate;
6. Scheme de evacuare la necesitate.

Puteţi obţine consultanţă şi ajutor pentru îndeplinirea cerinţelor indicate mai sus la nr. 068118455 sau adresa electronică: director@ssmexpert.md, persoana de contact dl. Ion DARII.

Atenție !!! Pentru nerespectarea cerințelor indicate mai sus angajatorul poate fi sancționat. Detalii – aici.

Aboneazăte la noutăți privind securitatea și sănătatea in muncă – clik aici.

Web:  ssmexpert.md 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...