37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Lista cheltuielilor deductibile pentru persoanele fizice va fi completată

Lista cheltuielilor deductibile pentru persoanele fizice va fi completată

10.06.2024179 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025. Una din prevederile proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2025 constă în ajustarea prevederilor art.352 din Codul fiscal - ,,Deducerea cheltuielilor persoanelor fizice”.

În conformitate cu proiectul menționat, se propune introducerea unei redacții noi pentru alineatul (4) art.352 din Codul fiscal, conform căruia se va permite deducerea sumei achitate de către persoana fizică pentru procurarea primei de asigurare în baza contractului de asigurare încheiat în temeiul claselor de asigurarea de viaţă, asigurările de sănătate, asigurările de incendiu și de alte calamităţi naturale, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anual de Guvern, pentru anul respectiv, pentru toate tipurile de contracte cumulativ.

Totodată, proiectul prevede revizuirea conținutului alineatului (5), care va stabili că se permite deducerea dobânzilor achitate de către persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cazul procurării primei locuinţe în baza contractului de credit, altul decât cel contractat prin Programul de stat „Prima Casă”, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat. Pentru locuința proprietate comună în devălmășie/cote-părți, dreptul la deducere se acordă fiecărui beneficiar al creditului, proporțional cotei-părți deținute, aplicată conform limitei stabilite.

Suplimentar, facilităților în vigoare, proiectul prevede acordarea dreptului persoanelor fizice de a deduce la determinarea impozitului pe venit a cheltuielilor achitate pentru învățământul persoanelor întreținute – copii, oferite de instituțiile de învățământ prevăzute la art.15 din Codul educației, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat. Cuantumul deductibil se va aplica cumulativ pe numărul total de copii și pentru toate tipurile de învățâmânt primite.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025. Una din prevederile proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2025 constă în ajustarea prevederilor art.352 din Codul fiscal - ,,Deducerea cheltuielilor persoanelor fizice”.

În conformitate cu proiectul menționat, se propune introducerea unei redacții noi pentru alineatul (4) art.352 din Codul fiscal, conform căruia se va permite deducerea sumei achitate de către persoana fizică pentru procurarea primei de asigurare în baza contractului de asigurare încheiat în temeiul claselor de asigurarea de viaţă, asigurările de sănătate, asigurările de incendiu și de alte calamităţi naturale, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anual de Guvern, pentru anul respectiv, pentru toate tipurile de contracte cumulativ.

Totodată, proiectul prevede revizuirea conținutului alineatului (5), care va stabili că se permite deducerea dobânzilor achitate de către persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cazul procurării primei locuinţe în baza contractului de credit, altul decât cel contractat prin Programul de stat „Prima Casă”, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat. Pentru locuința proprietate comună în devălmășie/cote-părți, dreptul la deducere se acordă fiecărui beneficiar al creditului, proporțional cotei-părți deținute, aplicată conform limitei stabilite.

Suplimentar, facilităților în vigoare, proiectul prevede acordarea dreptului persoanelor fizice de a deduce la determinarea impozitului pe venit a cheltuielilor achitate pentru învățământul persoanelor întreținute – copii, oferite de instituțiile de învățământ prevăzute la art.15 din Codul educației, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat. Cuantumul deductibil se va aplica cumulativ pe numărul total de copii și pentru toate tipurile de învățâmânt primite.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...