37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Lista actelor necesare la vămuirea mărfurilor poate fi revizuită

Lista actelor necesare la vămuirea mărfurilor poate fi revizuită

28.09.2021484 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător va examina în ședința de astăzi, 28 septembrie, proiectul ordinului cu privire la Lista actelor necesare la vămuirea mărfurilor. Documentul a fost elaborat de Serviciul Vamal în scopul asigurării corecte și transparente a operațiunilor de vămuire a mărfurilor/ bunurilor și pentru respectarea condițiilor din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal. Potrivit proiectului, lista va conține:

  • documente comerciale (factura comercială/invoice, actele care confirmă achitarea cheltuielilor de procurare, transportare, transbordare, asigurare și depozitare și contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile);
  • documente de transport și vamale (documente de transport/buletin de expediție și lista sau schema de încărcare, amplasare a mărfurilor (Packing-list/Cargo manifest));
  • acte privind măsurile netarifare și de politică economică (acte permisive și alte acte necesare pentru vămuirea mărfurilor cu acordarea facilitaţilor vamale şi fiscale (ajutor umanitar, proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională));
  • alte acte suplimentare (alte acte necesare pentru aplicarea prevederilor ce reglementează punerea în liberă circulaţie a mărfurilor declarate, conform destinaţiei solicitate). Acestea se vor prezenta în cazul existenţei temeiului pentru cererea lor de către organul vamal: la solicitarea tratamentului tarifar preferenţial, tratamentului tarifar favorabil sau a unui regim vamal suspensiv, dacă actele prezentate de declarant nu confirmă toate datele din declaraţia vamală, în baza rezultatelor analizei de risc sau în baza discrepanţelor dintre cele declarate şi cele depistate de facto în urma efectuării controlului fizic.

 Conform proiectului, Lista urmează a fi utilizată de către funcţionarii vamali în scopul facilitării procedurii de control documentar, reieşind din particularităţile tranzacţiei şi destinaţiei vamale solicitate şi ţinând cont de următoarele aspecte:

  • declarantul, în sensul art.l pct.13) din Codul vamal, din proprie iniţiativă este în drept să prezinte orice acte (pe suport de hârtie sau electronic) în scopul confirmării datelor din declaraţia vamală;
  • actele pe suport de hârtie se prezintă organului vamal în original sau în copie autentificată de către declarant; dacă originalul acestora îl deţine deja o autoritate publică emitentă în formă electronică, iar Serviciul Vamal are acces la aceasta, varianta pe hîrtie nu este obligatorie;
  • actele trebuie prezentate în limba de stat, pentru actele prezentate într-o limbă străină se anexează traducerea oficială în limba de stat. Cu permisiunea organului vamal, actele pot fi prezentate în limbile străine vorbite de funcţionarii vamali;
  • în cazul deţinerii de către declarant a statutului de Agent Economic Autorizat (AEO) sau/şi a Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire se verifică în mod automatizat existenţa Autorizaţiei AEO şi/sau Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate;
  • la efectuarea controlului documentar funcţionarul vamal consultă TARIM-ul;
  • la aplicarea tratamentului tarifar preferenţial declarantul va prezenta organului vamal dovada de origine în original, cu excepţia cazurilor prevăzute de cadrul normativ în vigoare.

 Proiectul prevede și abrogarea Ordinului Serviciului Vamal nr.276-0/2002 cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...