37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Lista actelor necesare de a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit în plus va fi ajustată

Lista actelor necesare de a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit în plus va fi ajustată

23.05.2024217 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul pentru modificarea Ordinului SFS nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

Modificările sunt determinate de necesitatea corelării prevederilor Ordinului menționat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.697/2014 pentru aprobarea Regulament cu privire la reținerea impozitului pe venit și a Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

Astfel, în cadrul anexei nr.2 la Ordin, urmează a fi menționat că în cazul prezentării copiei actului de identitate ca document care confrmă dreptul la scutirii, la această categorie de documente se vor atribui: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului sau copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului; certificatul de rezidență – pentru cetățenii străini.

Adițional, în anexă urmează a fi introdusă prevederea potrivit căreia în cazul depunerii cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, semnată prin intermediul Serviciului guvernamental de semnătură electronică (MSign), conform prevederilor Legii Republicii Moldova nr.124/2022, personal, de către contribuabil, anexarea copiei buletinului de identitate să nu fie obligatorie.

Proiectul poate fi consultat până la data de 28 mai curent.

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul pentru modificarea Ordinului SFS nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

Modificările sunt determinate de necesitatea corelării prevederilor Ordinului menționat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.697/2014 pentru aprobarea Regulament cu privire la reținerea impozitului pe venit și a Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

Astfel, în cadrul anexei nr.2 la Ordin, urmează a fi menționat că în cazul prezentării copiei actului de identitate ca document care confrmă dreptul la scutirii, la această categorie de documente se vor atribui: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului sau copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului; certificatul de rezidență – pentru cetățenii străini.

Adițional, în anexă urmează a fi introdusă prevederea potrivit căreia în cazul depunerii cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, semnată prin intermediul Serviciului guvernamental de semnătură electronică (MSign), conform prevederilor Legii Republicii Moldova nr.124/2022, personal, de către contribuabil, anexarea copiei buletinului de identitate să nu fie obligatorie.

Proiectul poate fi consultat până la data de 28 mai curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...