37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției în calitate de plătitori de contribuţii la BASS

Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției în calitate de plătitori de contribuţii la BASS

01.02.2021327 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştintă despre ajustarea Regulamentul privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin ordinul CNAS nr. 275-A din 27.11.2015 cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul modificărilor operate în Legea nr. 489/199 privind sistemul public de asigurări sociale adoptare prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 353-357 din 22.12.2020). Modificările operate se referă la reglementarea categoriei de plătitori şi asiguraţi „liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției.  

În categoria liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției se încadrează persoanele care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator.

Avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege, au avut obligaţia şi până la 01.01.2021 să se înregistreze în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în termene şi în mărimea prevăzută la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Reieşind din modificările prenotate, mediatoriicare au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege, începând cu 01.01.2021 au obligaţia să se înregistreze în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în termene şi în mărimea prevăzută la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Textul Regulamentulului privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat ajutat cu modificările operate prin ordinul CNAS nr. 11-A din 28.01.2021 poate fi accesat aici.

Comentarii

  1. Olesea Vornicescu spune:

    Bună ziua! Dacă administratorul autorizat este si angajat al unui SRL , unde se calculează contribuțiile sociale obligatorii din salariu, atunci administratorul are obligația să achite taxa fixă lunară stabilită conform anexei nr.1 -489 pct.1.6 ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...