37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legislația privind guvernanța corporativă și piața de capital, racordată la prevederile UE

Legislația privind guvernanța corporativă și piața de capital, racordată la prevederile UE

17.02.2023283 views Parlamentul RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legislația care reglementează guvernanța corporativă și piața de capital va fi adusă în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 61 de deputați. Documentul a fost elaborat de Guvern cu scopul de a încuraja implicarea acționarilor în activități investiționale pe termen lung.

Proiectul conține cerințe privind obligativitatea societății de a expedia către acționar sau reprezentantul legal al acestuia confirmările privind recepționarea votului exprimat prin mijloace electronice, precum și de a confirma înregistrarea votului în procesul-verbal.

De asemenea, se propune suplimentarea listei documentelor obligatorii pentru eliberare, la cerere, către acționari, cu politica și cu raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății. O altă prevedere a proiectului de lege ține de responsabilizarea emitenților în procesul de modificare a capitalului social. Suplimentar, legislația urmează a fi racordată la standardele și practicile internaționale în partea ce ține de identificarea acționarilor care beneficiază de drepturile dobândite prin hotărârea adunării generale a acționarilor, de exemplu de plata dividendelor. 

Proiectul mai conține elemente care vor asigura un echilibru între realizarea dreptului acționarului de a înainta candidați în organele de supraveghere sau de control și respectarea de către consiliu a termenului de examinare și aducere la cunoștință a deciziei respective acționarilor.

O altă modificare urmărește asigurarea previzibilității în privința rolului organului executiv în procesul de convocare a adunării generale a acționarilor pentru anumite situații juridice expres prevăzute de lege.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...