37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Persoanele care se asigură de sine stătător vor plăti contribuții de asigurări sociale în sumă de 11331 lei

Persoanele care se asigură de sine stătător vor plăti contribuții de asigurări sociale în sumă de 11331 lei

24.12.20202.979 views

2

(3 voturi, medie: 3,67 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 22 decembrie 2020, a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (Legea nr. 255 din 16.12.2020).

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de 25791984,4 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 25791984,4 mii de lei. Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 se prezintă în anexa nr. 1.

Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.6, 1.7 şi 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 11331 de lei. Pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.61 - în mărime de 24255 de lei și pentru plătitori şi în condiţiile specificate la pct. 1.9 - în mărime de 2886 de lei. (Vedeți în Notă* detalii)

Categoriile de persoane care nu sunt menţionate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 11331 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care lucrează terenul în mod individual – în sumă de 2886 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.

Cuantumul ajutorului de deces acordat în condiţiile Legii nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale este de 1100 de lei.

Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calculul unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calculul majorării de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calculul majorărilor de întârziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.


*Notă. Potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999, sunt stabilite următoarele categorii de plătitori și de asigurați menționați anterior:

1.6. Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile:
– fondatori ai întreprinderilor individuale;
– persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
– persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

1.61. Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6.

1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61.

1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în
regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.

1.9. Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.8.

Conform Monitorului Oficial din 22 decembrie 2020, a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (Legea nr. 255 din 16.12.2020).

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de 25791984,4 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 25791984,4 mii de lei. Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 se prezintă în anexa nr. 1.

Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.6, 1.7 şi 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 11331 de lei. Pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.61 - în mărime de 24255 de lei și pentru plătitori şi în condiţiile specificate la pct. 1.9 - în mărime de 2886 de lei. (Vedeți în Notă* detalii)

Categoriile de persoane care nu sunt menţionate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 11331 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care lucrează terenul în mod individual – în sumă de 2886 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.

Cuantumul ajutorului de deces acordat în condiţiile Legii nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale este de 1100 de lei.

Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calculul unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calculul majorării de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calculul majorărilor de întârziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.


*Notă. Potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999, sunt stabilite următoarele categorii de plătitori și de asigurați menționați anterior:

1.6. Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile:
– fondatori ai întreprinderilor individuale;
– persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
– persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

1.61. Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6.

1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61.

1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în
regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.

1.9. Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.8.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    Asemenea taxe se faceau cu 2000 ani in urma, la intrari in cetati sau pentru a trece un pod. Atunci era banul si bita. Plateai ori primeai o bita in cap si iti luau tot ce aveai.
    Mai bine faceau pentru liber profesionisti din sectorul justitiei achitarea din venitul impozabil constatat. Pentru asta se tin contabilitati in lumea civilizata.

  2. Anonim spune:

    In asa conditii cat vor costa serviciile unui avocat sau notar? Ramanem din goi- cu pielea…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...