37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător. Vezi noile modificări

Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător. Vezi noile modificări

01.07.2020932 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 30 iunie 2020, prin Legea nr.102 din 18.06.2020 s-au modificat mai multe acte normative. Unul din aceste acte este Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Modificările sau făcut la Articolul I după cum urmează:

1. La articolul 1 (Subiecții Programului de subvenționare a dobânzilor):

 • litera a) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  întreprinderile care îndeplinesc criteriile stabilite pentru Programul de subvenționare a dobânzilor și care obțin credite bancare și/sau nebancare conform prevederilor prezentului capitol”;
 • litera b) va avea următorul cuprins:
  „creditorul – bancă licențiată de Banca Națională a Moldovei conform legislației și/sau organizație de creditare nebancară, înregistrată de Comisia Națională a Pieței Financiare în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate;” la
 • litera c) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  finanțatorul – Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, care deleagă Serviciului Fiscal de Stat competența de a subvenționa dobânda la creditele bancare și/sau nebancare acordate,  conform prevederilor prezentului capitol”.

2. La Articolul 3, Băncile finanțatoare, denumirea va avea următorul cuprins: „Articolul 3. Creditorii”. Totodată, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Orice organizație de creditare nebancară autorizată din Republica Moldova poate acorda credite pentru beneficiarii Programului de subvenționare a dobânzilor.

3. Articolul 4 (Condițiile Programului de subvenționare a dobânzilor) :

 • alineatul (2), se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Valoarea maximă a creditului/a creditelor pentru care se acordă subvenția constituie suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019– februarie 2020 (în continuare – sumă cumulativă a plăților salariale)”;
 • alineatul (5) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Achitarea subvenției se efectuează în baza cererii beneficiarului subvenției, depusă la Serviciul Fiscal de Stat. Cererea de acordare a subvenției aferente sumei dobânzii achitate se depune pentru fiecare lună calendaristică separat sau cumulativ pe mai multe luni aferente perioadei de aplicare a Programului de subvenționare a dobânzilor.
 • alineatul (6) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Cererea se depune până la sfârșitul lunii următoare celei în care programul se finalizează.”;
 • alineatul (9) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Schimbul de informații între creditori și Serviciul Fiscal de Stat în vederea realizării Programului de subvenționare a dobânzilor se realizează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat”.

4. La articolul 9 (Condițiile Programului de rambursare a TVA) alineatul (2), litera c) se abrogă. Aceste prevederi specifică:
„(2) Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:
c) suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru luna februarie 2020. În cazul în care suma prevăzută la lit. b) cuprinde mai multe perioade fiscale, suma calculată conform prezentei litere se va înmulți cu numărul de perioade fiscale corespunzătoare.

5. Articolul 12 se modifică și se prezintă în noua redacție:
Articolul 12. Modul de rambursare a TVA
Modul de rambursare a TVA prevăzute de prezentul capitol se stabilește de către Ministerul Finanțelor
”.

Prevederile sus-menționate au intrat în vigoare la data de 1 iulie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 30 iunie 2020, prin Legea nr.102 din 18.06.2020 s-au modificat mai multe acte normative. Unul din aceste acte este Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Modificările sau făcut la Articolul I după cum urmează:

1. La articolul 1 (Subiecții Programului de subvenționare a dobânzilor):

 • litera a) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  întreprinderile care îndeplinesc criteriile stabilite pentru Programul de subvenționare a dobânzilor și care obțin credite bancare și/sau nebancare conform prevederilor prezentului capitol”;
 • litera b) va avea următorul cuprins:
  „creditorul – bancă licențiată de Banca Națională a Moldovei conform legislației și/sau organizație de creditare nebancară, înregistrată de Comisia Națională a Pieței Financiare în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate;” la
 • litera c) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  finanțatorul – Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, care deleagă Serviciului Fiscal de Stat competența de a subvenționa dobânda la creditele bancare și/sau nebancare acordate,  conform prevederilor prezentului capitol”.

2. La Articolul 3, Băncile finanțatoare, denumirea va avea următorul cuprins: „Articolul 3. Creditorii”. Totodată, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Orice organizație de creditare nebancară autorizată din Republica Moldova poate acorda credite pentru beneficiarii Programului de subvenționare a dobânzilor.

3. Articolul 4 (Condițiile Programului de subvenționare a dobânzilor) :

 • alineatul (2), se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Valoarea maximă a creditului/a creditelor pentru care se acordă subvenția constituie suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019– februarie 2020 (în continuare – sumă cumulativă a plăților salariale)”;
 • alineatul (5) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Achitarea subvenției se efectuează în baza cererii beneficiarului subvenției, depusă la Serviciul Fiscal de Stat. Cererea de acordare a subvenției aferente sumei dobânzii achitate se depune pentru fiecare lună calendaristică separat sau cumulativ pe mai multe luni aferente perioadei de aplicare a Programului de subvenționare a dobânzilor.
 • alineatul (6) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Cererea se depune până la sfârșitul lunii următoare celei în care programul se finalizează.”;
 • alineatul (9) se modifică și se prezintă în noua redacție:
  Schimbul de informații între creditori și Serviciul Fiscal de Stat în vederea realizării Programului de subvenționare a dobânzilor se realizează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat”.

4. La articolul 9 (Condițiile Programului de rambursare a TVA) alineatul (2), litera c) se abrogă. Aceste prevederi specifică:
„(2) Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:
c) suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru luna februarie 2020. În cazul în care suma prevăzută la lit. b) cuprinde mai multe perioade fiscale, suma calculată conform prezentei litere se va înmulți cu numărul de perioade fiscale corespunzătoare.

5. Articolul 12 se modifică și se prezintă în noua redacție:
Articolul 12. Modul de rambursare a TVA
Modul de rambursare a TVA prevăzute de prezentul capitol se stabilește de către Ministerul Finanțelor
”.

Prevederile sus-menționate au intrat în vigoare la data de 1 iulie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...