37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea insolvabilității va fi ajustată

Legea insolvabilității va fi ajustată

16.04.2024221 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012 care are drept scop asigurarea unei aplicări mai corecte a cadrului legal și promovarea soluțiilor legale de remediere a deficiențelor identificate în procesul de implementare a legii.

Intervențiile de la art.21 alin.(6) din Lege vizează reducerea termenului maxim de adoptare a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate de către instanța de judecată, de la 20 de zile la 5 zile, în cazul în care în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate și își exprimă intenția de a lichida sau de a-și restructura activitatea.

Totodată, se propune expunerea în redacție nouă a art. 32 alin. (2) potrivit căruia în cazul în care în patrimoniul debitorului nu există bunuri ori acestea sînt insuficiente pentru a se acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate, obligația de achitare a remunerației administratorului provizoriu şi acoperirea cheltuielilor efectuate de acesta în perioada de observare a debitorului este trecută în sarcina membrilor organelor de conducere ale debitorului, care nu și-au executat obligația prevăzută la art. 14.

Adițional, ajustarea art. 56 alin. (1) din Legea va oferi posibilitatea desfășurării adunării creditorilor prin mijloace electronice. Proiectul mai prevede și expunerea în redacție nouă a art. 62 alin. (9) în vederea includerii posibilității reprezentantului debitorului de a cotensta hotărârea comitetului creditorilor în termen de 5 zile de la data în care a luat cunoștință de procesul-verbal al ședinței comitetului creditorilor.

Alte prevederi ale proiectului pot fi consultate aici.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012 care are drept scop asigurarea unei aplicări mai corecte a cadrului legal și promovarea soluțiilor legale de remediere a deficiențelor identificate în procesul de implementare a legii.

Intervențiile de la art.21 alin.(6) din Lege vizează reducerea termenului maxim de adoptare a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate de către instanța de judecată, de la 20 de zile la 5 zile, în cazul în care în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate și își exprimă intenția de a lichida sau de a-și restructura activitatea.

Totodată, se propune expunerea în redacție nouă a art. 32 alin. (2) potrivit căruia în cazul în care în patrimoniul debitorului nu există bunuri ori acestea sînt insuficiente pentru a se acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate, obligația de achitare a remunerației administratorului provizoriu şi acoperirea cheltuielilor efectuate de acesta în perioada de observare a debitorului este trecută în sarcina membrilor organelor de conducere ale debitorului, care nu și-au executat obligația prevăzută la art. 14.

Adițional, ajustarea art. 56 alin. (1) din Legea va oferi posibilitatea desfășurării adunării creditorilor prin mijloace electronice. Proiectul mai prevede și expunerea în redacție nouă a art. 62 alin. (9) în vederea includerii posibilității reprezentantului debitorului de a cotensta hotărârea comitetului creditorilor în termen de 5 zile de la data în care a luat cunoștință de procesul-verbal al ședinței comitetului creditorilor.

Alte prevederi ale proiectului pot fi consultate aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...