37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea cu privire la organizațiile necomerciale. Ce trebuie să cunoști

Legea cu privire la organizațiile necomerciale. Ce trebuie să cunoști

27.07.20203.400 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 27 iulie 2020, a fost publicată Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

Prezenta lege stabilește principiile de constituire, înregistrare, de desfășurare și încetare a activității organizațiilor necomerciale, precum și procedura de obținere a statutului de utilitate publică.

Prevederile prezentei legi nu se aplică organizațiilor care nu sunt înregistrate, instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase și părților lor componente, precum și altor persoane juridice de drept public sau privat al căror mod de constituire și funcționare este reglementat de alte legi speciale.

Modificările aduse prin noul cadru normativ vizează trei dimensiuni principale: constituirea și înregistrarea organizațiilor necomerciale; organizarea activității și organele de autoadministrare; rigorile de transparență și procedura de atribuire a statutului de utilitate publică.

Organizațiile necomerciale sunt: asociația obștească, fundația și instituția privată. Acestea sunt persoane juridice al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit.

Asociație obștească este organizația necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită.

Fundație este organizația necomercială, fără membri, constituită de una sau mai multe persoane, dotată cu patrimoniu distinct și separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire.

Instituție privată este organizația necomercială constituită de către o singură persoană pentru realizarea unor scopuri necomerciale, finanțată parțial sau integral de aceasta.

Legea vizează în principal:
a) uniformizarea cadrului legal ce reglementează activitatea sectorului necomercial;
b) eliminarea restricțiilor pentru anumite categorii de persoane de a constitui și participa în calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizațiilor necomerciale;
c) reglementarea clară a structurii organelor de autoadministrare a organizațiilor necomerciale şi a competențelor acestora;
d) reformarea mecanismului de înregistrare a organizațiilor necomerciale și simplificarea procedurii de înregistrare a acestora;
e) eliminarea restricțiilor teritoriale de activitate a organizațiilor necomerciale;
f) asigurarea unor garanții suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere.

Prezenta Lege va intra în vigoare la data de 27 august 2020. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

Conform Monitorului Oficial din 27 iulie 2020, a fost publicată Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

Prezenta lege stabilește principiile de constituire, înregistrare, de desfășurare și încetare a activității organizațiilor necomerciale, precum și procedura de obținere a statutului de utilitate publică.

Prevederile prezentei legi nu se aplică organizațiilor care nu sunt înregistrate, instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase și părților lor componente, precum și altor persoane juridice de drept public sau privat al căror mod de constituire și funcționare este reglementat de alte legi speciale.

Modificările aduse prin noul cadru normativ vizează trei dimensiuni principale: constituirea și înregistrarea organizațiilor necomerciale; organizarea activității și organele de autoadministrare; rigorile de transparență și procedura de atribuire a statutului de utilitate publică.

Organizațiile necomerciale sunt: asociația obștească, fundația și instituția privată. Acestea sunt persoane juridice al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit.

Asociație obștească este organizația necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită.

Fundație este organizația necomercială, fără membri, constituită de una sau mai multe persoane, dotată cu patrimoniu distinct și separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire.

Instituție privată este organizația necomercială constituită de către o singură persoană pentru realizarea unor scopuri necomerciale, finanțată parțial sau integral de aceasta.

Legea vizează în principal:
a) uniformizarea cadrului legal ce reglementează activitatea sectorului necomercial;
b) eliminarea restricțiilor pentru anumite categorii de persoane de a constitui și participa în calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizațiilor necomerciale;
c) reglementarea clară a structurii organelor de autoadministrare a organizațiilor necomerciale şi a competențelor acestora;
d) reformarea mecanismului de înregistrare a organizațiilor necomerciale și simplificarea procedurii de înregistrare a acestora;
e) eliminarea restricțiilor teritoriale de activitate a organizațiilor necomerciale;
f) asigurarea unor garanții suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere.

Prezenta Lege va intra în vigoare la data de 27 august 2020. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...