37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legea cu privire la avocatură stabilește regimul transparenței fiscale

Legea cu privire la avocatură stabilește regimul transparenței fiscale

18.06.2021856 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscalePlata impozitului pe venit se face prin intermediul biroului asociat de avocați de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriuÎn Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 67 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

Aceasta specifică și faptul că avocatul stagiar are dreptul să asiste avocatul îndrumător, la orice fază a procesului penal, în cazul apărării drepturilor bănuitului, ale învinuitului sau ale inculpatului și să acorde asistență juridică la toate fazele procesului penal celorlalte părți participante la procesul penal, contravențional și civil, cu excepția reprezentării părții la faza procesului în recurs. Suplimentar, stagiul profesional pentru avocații stagiari se desfășoară în baza contractului încheiat între stagiar și avocatul îndrumător înregistrat la Uniunea Avocaților, contractul de efectuare al stagiului fiind gratuit. Totodată, avocatul stagiar poate fi remunerat pentru activitatea desfășurată în timpul stagiului în cadrul biroului asociat sau al cabinetului avocatului.

Totodată, art.57 ce stabilește sancțiunile disciplinare a fost completat cu prevederi privind sancțiunile disciplinare pentru avocații stagiari, care sunt:  avertismentul; mustrarea; amenda de la 500 la 1000 lei; suspendarea stagiului profesional până la 6 luni și  excluderea de la stagiul profesional. 

În același timp, Legea a fost completată cu un articol ce va reglementa activitatea Comisiei de soluționare a contestațiilor, care va examina contestațiile privind rezultatele examenelor de admitere la stagiu și ale examenelor de calificare, pentru fiecare etapă. Comisia va fi formată din 5 avocați, desemnați de către Consiliul Uniunii Avocaților în baza unei liste aprobate anual de către Consiliu, compusă din cel puțin 20 de avocați care întrunesc condițiile pentru alegere în Comisia de licențiere a profesiei de avocat și nu fac parte din organele de autoadministrare ale avocaților.

Legea a mai fost completată cu prevederi ce vizează organizarea alegerilor în organele de conducere ale Uniunii Avocaților, noi aspect ce țin de înregistrarea schimbării sediului al cabinetului avocatului sau al biroului asociat de avocați, de radiere a cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocați din registru în cazul dizolvării etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...