37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea comunicațiilor poștale, modificată

Legea comunicațiilor poștale, modificată

08.04.2020442 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 7 aprilie 2020, prin Legea nr. 41 din 06.03.2020 a fost modificată Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016. Prezenta lege stabileşte principalele norme şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor poştale, cadrul legal pentru furnizarea serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul poştal universal, relaţiile dintre furnizorii de servicii poştale şi utilizatorii serviciilor poştale, drepturile şi obligaţiile statului, persoanelor fizice şi juridice.

Modificările s-au efectuat în ordinea următoare:

Articolul 4 (Autoritatea de reglementare) se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Procedura de control și alte acțiuni ce țin de aceasta sunt prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și de regulamentul elaborat și aprobat de autoritatea de reglementare.”

La articolul 6 (Politica filatelică), alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Organul central de specialitate va aproba, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, planurile anuale ale emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru anul următor, specificând tematica mărcilor și a efectelor poștale, periodicitatea de intrare în circulație și numărul acestora pentru fiecare dintre tematicile propuse. Planurile anuale ale emisiunilor de mărci și efecte poștale pot fi modificate.”

Articolul 9 (Furnizarea serviciilor poștale), se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Furnizorii de servicii poștale prelucrează doar datele cu caracter personal strict necesare, neexcesive în raport cu scopul prestabilit, asigurând un nivel de securitate și confidențialitate corespunzător riscurilor prezentate de prelucrarea și caracterul datelor, cu respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

La articolul 12 (Tarife), alineatul (2) se prezintă în următoarea redacție:
(2) Tarifele stabilite pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal vor fi conforme cu următoarele principii:
a) să fie accesibile și stabilite astfel încât toți utilizatorii, indiferent de localizarea geografică, să aibă acces la serviciile poștale furnizate;
b) să fie orientate în funcție de costuri și să stimuleze furnizarea unui serviciu poștal universal eficient;
c) să fie transparente și nediscriminatorii;
d) să fie aplicate uniform pe întreg teritoriul țării;
e) aplicarea unui tarif uniform nu exclude dreptul furnizorului de serviciu poștal universal de a încheia cu utilizatorii acorduri tarifare individuale.”

Pentru mai multe detalii cu privire la modificările efectuate, vă rugăm să accesați legea sus-menționată.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data de 7 aprilie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 7 aprilie 2020, prin Legea nr. 41 din 06.03.2020 a fost modificată Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016. Prezenta lege stabileşte principalele norme şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor poştale, cadrul legal pentru furnizarea serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul poştal universal, relaţiile dintre furnizorii de servicii poştale şi utilizatorii serviciilor poştale, drepturile şi obligaţiile statului, persoanelor fizice şi juridice.

Modificările s-au efectuat în ordinea următoare:

Articolul 4 (Autoritatea de reglementare) se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Procedura de control și alte acțiuni ce țin de aceasta sunt prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și de regulamentul elaborat și aprobat de autoritatea de reglementare.”

La articolul 6 (Politica filatelică), alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Organul central de specialitate va aproba, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, planurile anuale ale emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru anul următor, specificând tematica mărcilor și a efectelor poștale, periodicitatea de intrare în circulație și numărul acestora pentru fiecare dintre tematicile propuse. Planurile anuale ale emisiunilor de mărci și efecte poștale pot fi modificate.”

Articolul 9 (Furnizarea serviciilor poștale), se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Furnizorii de servicii poștale prelucrează doar datele cu caracter personal strict necesare, neexcesive în raport cu scopul prestabilit, asigurând un nivel de securitate și confidențialitate corespunzător riscurilor prezentate de prelucrarea și caracterul datelor, cu respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

La articolul 12 (Tarife), alineatul (2) se prezintă în următoarea redacție:
(2) Tarifele stabilite pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal vor fi conforme cu următoarele principii:
a) să fie accesibile și stabilite astfel încât toți utilizatorii, indiferent de localizarea geografică, să aibă acces la serviciile poștale furnizate;
b) să fie orientate în funcție de costuri și să stimuleze furnizarea unui serviciu poștal universal eficient;
c) să fie transparente și nediscriminatorii;
d) să fie aplicate uniform pe întreg teritoriul țării;
e) aplicarea unui tarif uniform nu exclude dreptul furnizorului de serviciu poștal universal de a încheia cu utilizatorii acorduri tarifare individuale.”

Pentru mai multe detalii cu privire la modificările efectuate, vă rugăm să accesați legea sus-menționată.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data de 7 aprilie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...