37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Legea comerțului interior: modificarea notificării

Legea comerțului interior: modificarea notificării

10.11.2020334 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cazul modificării datelor indicate în notificarea inițială privind iniţierea activităţii de comerţ, comerciantul depune la autoritatea administraţiei publice locale o notificare de modificare a datelor, conform prevederilor Legii cu privire la comerțul interior.  În proiectul de modificare a acestei legi sunt propuse cazurile în care nu va fi acceptată modificarea notificării, dar se va depune una nouă. 

Astfel, va fi depusă o nouă notificare în cazul schimbării amplasamentului, modificării tipului unității comerciale din fixă în ambulantă sau invers, precum și în cazul modificării adresei comerciale. De asemenea, se va depune o nouă notificare și în cazul piețelor ca unități comerciale.

Totodată, în cazul depistării unor greșeli, erori tehnice sau neconcordanțe dintre notificarea depusă și situația de facto a unității comerciale, dacă cele depistate nu se încadrează în componența unei fapte ilicite sau nu constituie temei de refuz, AAPL poate modifica notificarea cu acordul comerciantului, exprimat prin mijloace legale sau acord tacit.

Obținerea acordului tacit în acest caz survine ca urmare a adresării unei somații în formă scrisă din partea AAPL remise pe adresa juridică sau domiciliul comerciantului prin scrisoare recomandată, la care nu s-a răspuns în scris în termen de 30 de zile de la data recepționării scrisorii sau de la data restituirii indicate de către oficiul poștal. În cazul refuzului comerciantului de acceptare a modificării notificării ca urmare a somației, autoritatea APL are dreptul să aplice suspendarea activității de comerț1.


Articolul 174. Suspendarea (limitarea) activității de comerț

 (1) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

(2) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) prin suspendarea unui act permisiv/licență de către autoritatea abilitată, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...