37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea BASS pe anul 2019 publicată în Monitorul Oficial

Legea BASS pe anul 2019 publicată în Monitorul Oficial

26.12.20186.646 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În MO nr. 504-511 din 22.12.2018 a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300 din 30 noiembrie 2018.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 a fost aprobat la venituri în sumă de 21427381,2 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 21427381,2 mii de lei.

Conform legii menționate, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.7–1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 9456 de lei (cu 1032 lei mai mult față de anul 2018).

Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată, în bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, se stabileşte în mărime de 2412 lei.

Persoanele care nu sunt menţionate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 9456 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – în sumă de 2412 lei pe an (cu 264 lei mai mult față de anul 2018), dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2019 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2019.

A rămas neschimbat cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani și acesta este de 1100 de lei.

Conform anexei nr. 3 a Legii, au fost stabilite tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul CNAS:

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.

3. Alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere acordată persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe cu vîrstă de pînă la 18 ani, persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare şi persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat din rîndul persoanelor care au devenit persoane cu dizabilităţi în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.

4. Alocaţie lunară de stat pentru unii beneficiari de pensii stabilite în sistemul public de pensii şi unele categorii de populaţie conform Legii nr. 1591/2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi a unor categorii de populaţie.

5. Alocaţie de stat pentru merite deosebite faţă de stat.

6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului.

7. Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, pentru persoanele neasigurate.

8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au devenit persoane cu dizabilităţi;
a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există posibilitatea de acordare a biletelor – compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului: – persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1990; – colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi; – copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, născuţi după anul 1986;
b) compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi din rîndul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care au suferit în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;
c) compensaţie unică pentru familiile care şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;
d) ajutor material unic anual pentru însănătoşire destinat cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi: – persoanelor cu dizabilităţi; – participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1987; – participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1988–1990;
e) ajutor material unic anual pentru copiii care și-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;
f) compensaţie anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;
g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor din organism.

9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească în locul biletelor, conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale.

10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate.

11. Indemnizaţie viageră pentru sportivii de performanţă.

12. Ajutor social.

13. Plăţi periodice capitalizate.

14. Ajutor pentru perioada rece a anului.

15. Suport financiar de stat pentru unii beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale.

16. Bilete de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor.

17. Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.

În MO nr. 504-511 din 22.12.2018 a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300 din 30 noiembrie 2018.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 a fost aprobat la venituri în sumă de 21427381,2 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 21427381,2 mii de lei.

Conform legii menționate, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.7–1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 9456 de lei (cu 1032 lei mai mult față de anul 2018).

Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată, în bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, se stabileşte în mărime de 2412 lei.

Persoanele care nu sunt menţionate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 9456 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – în sumă de 2412 lei pe an (cu 264 lei mai mult față de anul 2018), dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2019 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2019.

A rămas neschimbat cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani și acesta este de 1100 de lei.

Conform anexei nr. 3 a Legii, au fost stabilite tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul CNAS:

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.

3. Alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere acordată persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe cu vîrstă de pînă la 18 ani, persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare şi persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat din rîndul persoanelor care au devenit persoane cu dizabilităţi în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.

4. Alocaţie lunară de stat pentru unii beneficiari de pensii stabilite în sistemul public de pensii şi unele categorii de populaţie conform Legii nr. 1591/2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi a unor categorii de populaţie.

5. Alocaţie de stat pentru merite deosebite faţă de stat.

6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului.

7. Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, pentru persoanele neasigurate.

8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au devenit persoane cu dizabilităţi;
a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există posibilitatea de acordare a biletelor – compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului: – persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1990; – colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi; – copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, născuţi după anul 1986;
b) compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi din rîndul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care au suferit în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;
c) compensaţie unică pentru familiile care şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;
d) ajutor material unic anual pentru însănătoşire destinat cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi: – persoanelor cu dizabilităţi; – participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1987; – participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1988–1990;
e) ajutor material unic anual pentru copiii care și-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;
f) compensaţie anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;
g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor din organism.

9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească în locul biletelor, conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale.

10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate.

11. Indemnizaţie viageră pentru sportivii de performanţă.

12. Ajutor social.

13. Plăţi periodice capitalizate.

14. Ajutor pentru perioada rece a anului.

15. Suport financiar de stat pentru unii beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale.

16. Bilete de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor.

17. Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...