37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   La data de 1 martie expiră termenul de prezentare a informațiilor privind veniturile obținute

La data de 1 martie expiră termenul de prezentare a informațiilor privind veniturile obținute

22.02.20231.458 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Contribuabilii sunt obligați, până la 1 martie 2023, să prezinte persoanelor cărora le-au efectuat plăți informația privind veniturile obținute pentru anul trecut (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art. 901 şi art. 91 alin.(1)). Această obligație este reglementată de alin.(4) din art.92 Cod Fiscal.  Datele vor fi utilizate în scopul completării declarației pe venit (Forma CET18) aferente anului 2022, care se prezintă de către aceștea până pe data de 30 aprilie 2023.

Informația prezentată de angajator va cuprinde date despre tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) și suma impozitului reținut (în cazul reținerii) pentru perioada anului trecut.

Informația despre venituri va fi completată conform formularului specificat în anexa nr.5 la Ordinul nr.140 din 20.11.2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit.

În conformitate cu modul stabilit, în tabelul din formular (Informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri), în coloana 1 se reflect codul sursei de venit, iar în coloana 2 se indică suma venitului îndreptată spre achitare. Concomitent, suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute conform art.36 alin.(6) din CF și suma scutirilor acordate conform art.33-35 se vor indica în coloanele 3 și, respectiv 4. Iar în ultima coloană (5) se va reflecta impozitul pe venit reţinut.

În prezenta informație se indică suma venitului obţinut conform art.88, 89, 90 şi 91 din Codul fiscal. Persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmânat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plățile.

Notă: Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare (Forma IALS21) pentru perioada fiscală respectivă.

Pentru veniturile obtinute de către angajații din domeniul IT se completează două rânduri separate, și anume:

  • în primul rând se indică venitul impozabil achitat efectiv în anul de gestiune, care conform art.24 alin.(21) din Legea de punere în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal constituie venitul lunar al cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv (col.2) şi impozitul reținut;
  • în al doilea rând se reflectă venitul achitat în anul de gestiune, altul decât venitul obţinut în urma desfășurării activităţii de realizare de programe, cu specificarea deducerilor efective şi respectiv a impozitului reținut.

În cazul greșelilor în nota de informare, angajatorii sunt obligați să informeze beneficiarul plăților  în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art.92 al.41 CF).

Atenție! Pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a informației specificate, de către persoanele care sunt obligate să rețină impozitul la sursa de plată, se sancționează cu amendă de la 300 la 500 lei de fiecare informație, dar nu mai mult de 5 000 de lei

Contribuabilii sunt obligați, până la 1 martie 2023, să prezinte persoanelor cărora le-au efectuat plăți informația privind veniturile obținute pentru anul trecut (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art. 901 şi art. 91 alin.(1)). Această obligație este reglementată de alin.(4) din art.92 Cod Fiscal.  Datele vor fi utilizate în scopul completării declarației pe venit (Forma CET18) aferente anului 2022, care se prezintă de către aceștea până pe data de 30 aprilie 2023.

Informația prezentată de angajator va cuprinde date despre tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) și suma impozitului reținut (în cazul reținerii) pentru perioada anului trecut.

Informația despre venituri va fi completată conform formularului specificat în anexa nr.5 la Ordinul nr.140 din 20.11.2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit.

În conformitate cu modul stabilit, în tabelul din formular (Informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri), în coloana 1 se reflect codul sursei de venit, iar în coloana 2 se indică suma venitului îndreptată spre achitare. Concomitent, suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute conform art.36 alin.(6) din CF și suma scutirilor acordate conform art.33-35 se vor indica în coloanele 3 și, respectiv 4. Iar în ultima coloană (5) se va reflecta impozitul pe venit reţinut.

În prezenta informație se indică suma venitului obţinut conform art.88, 89, 90 şi 91 din Codul fiscal. Persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmânat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plățile.

Notă: Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare (Forma IALS21) pentru perioada fiscală respectivă.

Pentru veniturile obtinute de către angajații din domeniul IT se completează două rânduri separate, și anume:

  • în primul rând se indică venitul impozabil achitat efectiv în anul de gestiune, care conform art.24 alin.(21) din Legea de punere în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal constituie venitul lunar al cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv (col.2) şi impozitul reținut;
  • în al doilea rând se reflectă venitul achitat în anul de gestiune, altul decât venitul obţinut în urma desfășurării activităţii de realizare de programe, cu specificarea deducerilor efective şi respectiv a impozitului reținut.

În cazul greșelilor în nota de informare, angajatorii sunt obligați să informeze beneficiarul plăților  în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art.92 al.41 CF).

Atenție! Pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a informației specificate, de către persoanele care sunt obligate să rețină impozitul la sursa de plată, se sancționează cu amendă de la 300 la 500 lei de fiecare informație, dar nu mai mult de 5 000 de lei

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...