37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ISM: rezultatele controalelor efectuate în anul 2022

ISM: rezultatele controalelor efectuate în anul 2022

17.01.2023317 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) pe parcursul anului 2022 a fost orientată spre realizarea obiectivelor din Programul său de activitate şi din prevederile legislației din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă și migrației de muncă.

Pe parcursul anului 2022, de către inspectorii de muncă au fost efectuate 3212 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. Au fost supuse controlului 2143 unități cu un număr de 124 mii salariaţi. Astfel, în domeniul raporturilor de muncă au fost controlate 800 unități, 120– în domeniul securității și sănătății în muncă, 1195 controale complexe: în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă și 28 – în domeniul migrației de muncă.

Potrivit datelor ISM, controale planificate au fost efectuate la 1398 unități (din care 622 în sectorul public și 776 în sectorul real) și la 745 angajatori controale inopinate (din care 193 în sectorul public, 537 în sectorul real și 15 față de angajatori persoane fizice). Adițional, au fost efectuate vizite de control cu deplasarea în teren la 1717 unități, din care în sectorul public 723 și 994 în sectorul real. Din oficiu a fost solicitată prezentarea documentelor de la 426 unități, din care 90 din sectorul public și 336 din sectorul real.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost constatate 22918 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 11848 în domeniul raporturilor de muncă, 11068 – în domeniul securității și sănătății în muncă și 2 – legate de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii cel mai frecvent comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 35 angajatori persoane juridice și 23 angajatori persoane fizice au fost depistate 81 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii lucrătorilor fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice.

Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost întreprinse acțiuni de colaborare între Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. În perioada de raportare au fost efectuate 42 controale planificate cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, 1 control planificat și 6 inopinate cu reprezentanți ai sindicatului din învățământ.

În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 663 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 418 – de către persoana desemnată, la 37 – serviciul intern, la 55 – serviciul extern.

Pentru stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, au fost evaluate condițiile de muncă la locurile de muncă în 462 unități supuse controlului de stat. Urmare a evaluării riscurilor profesionale, la 613 unități au fost întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...