37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ISM: controlul de stat al respectării legislației muncii în anul 2021

ISM: controlul de stat al respectării legislației muncii în anul 2021

18.01.2022191 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, pe parcursul anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 2505 controale, din care:

  • 1640 în domeniul raporturilor de muncă;
  • 795 – securității și sănătății în muncă;
  • 70 – complexe, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă la unități cu un număr de 122,9 mii salariaţi.

Din numărul total de controale efectuate, 1978 constituie controale planificate (din care 521 în sectorul public și 1457 în sectorul privat) şi 527 inopinate (din care 175 în sectorul public și 352 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 1329 controale, iar 1176 din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 17957 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 10434 în domeniul raporturilor de muncă și 7523 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

În consecință, pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 379 controale (189 planificate și 190 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 41,8 mil. lei față de 4097 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul prevederilor Codului contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 43 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunii inspectorilor de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 8 mil. lei.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, la 21 angajatori persoane juridice și 31 angajatori persoane fizice au fost depistate 80 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 7 femei și 10 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, au fost încheiate 48 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 10 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada respectivă au fost examinate 119 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 100 petiții nu s-au confirmat.

Totodată, pe parcursul anului 2021 la ISM au fost comunicate 617 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 654 persoane, inclusiv 77 mortal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei