37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ISM: 11 119 încălcări şi abateri de la legislația muncii

ISM: 11 119 încălcări şi abateri de la legislația muncii

21.12.2022364 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, pe parcursul lunilor ianuarie – noiembrie ale anului 2022, de către inspectorii de muncă au fost efectuate 2970 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. 

Astfel, în domeniul raporturilor de muncă au fost controlate 721 unități, 115– în domeniul securității și sănătății în muncă, 1130 controale complexe: în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă și 28 – în domeniul migrației de muncă.

Din numărul total de controale efectuate 1328 au fost planificate (din care 586 în sectorul public și 742 în sectorul real) și 666-controale inopinate. Totodată, au fost efectuate vizite de control cu deplasarea în teren la 1601 unități. Din oficiu a fost solicitată prezentarea documentelor de la 393 unități (98 din sectorul public și 295 din sectorul real).

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost constatate 21 650 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 11 119 în domeniul raporturilor de muncă, 10 529 – în domeniul securității și sănătății în muncă și 2 – legate de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova.

Cât privește modul de stabilire şi termenii de achitare a salariilor, au fost efectuate173 controale planificate și 164 – inopinate. Urmare a activității de inspecție a fost constatat, că 333 unități au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 77,5 mil. lei față de 11,2 mii angajați.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 31 angajatori persoane juridice și 18 angajatori persoane fizice au fost depistate 65 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii lucrătorilor fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice.

Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost efectuate 40 controale planificate cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, 1 control planificat și 6 inopinate cu reprezentanți ai sindicatului din învățământ. De asemenea, au fost examinate 30 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea 35 lucrători, ce desfășurau muncă nedeclarată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...