37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2020

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2020

01.09.2020494 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2020 au fost realizate investiţii1 în active imobilizate în valoare de 7,9 miliarde lei, cu 14,9% (în preţuri comparabile) mai puțin faţă de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019.

În ianuarie-iunie 2020, investiţiile în imobilizări necorporale au însumat 193,6 milioane lei, ceea ce constituie cu 17,5% mai puțin comparativ cu ianuarie-iunie 2019. Investițiile în imobilizări corporale au însumat 7,7 miliarde lei sau cu 14,8% mai puțin față de perioada similară a anului precedent.

Pe tipuri de imobilizări corporale în ianuarie-iunie 2020, comparativ cu ianuarie-iunie 2019 a crescut volumul investiţiilor în clădiri rezidențiale cu 5,7%. În același timp, s-au diminuat investițiile în mijloace de transport – cu 37,0%, în maşini şi utilaje – cu 17,4%, în clădiri nerezidențiale – cu 16,3% şi în construcții inginerești – cu 4,7%.

Ponderea cea mai mare din volumul total al investițiilor realizate în ianuarie-iunie 2020 revine investițiilor în mașini și utilaje, care a constituit 32,5%.

Notă:

1 Sfera de cuprindere o prezintă toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate și forma organizatorico-juridică, care au angajate 5 persoane și peste.

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...