37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Investiţii în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2019

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2019

02.03.2020244 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2019 au fost realizate investiţii1 în active imobilizate în valoare de 27,8 miliarde lei sau cu 9,4% (în preţuri comparabile) mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2018.

Investiţii în active imobilizate. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, în ianuarie-decembrie2019, investiţiile în imobilizări necorporale au crescut cu 69,9%. Investițiile în imobilizări corporale au însumat 27,0 miliarde lei, în creștere cu 8,2% față de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2018.

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-decembrie 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a crescut volumul investiţiilor la clădirile rezidențiale cu 14,0%, la construcțiile inginerești cu 12,0%, la clădirile nerezidențiale cu 8,4%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie cu 5,6%, la mijloacele de transport cu 0,8%.

Din volumul total al investițiilor realizate în ianuarie-decembrie 2019 – 29,3% revin investițiilor în mașini, utilaje și instalații de transmisie.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. În ianuarie-decembrie 2019, procesul investițional a fost realizat preponderent din contul mijloacelor proprii ale investitorului, care au însumat 16,5 miliarde lei, sau 59,2% din volumul total al investițiilor realizate. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2018, acest indicator a crescut cu 8,2%.

Sursele bugetare (bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) îndreptate pentru realizarea procesului investiţional au însumat 4,6 miliarde lei, în creştere cu 2,5% faţă de perioada similară a anului 2018.

Note:

1 Sfera de cuprindere o prezintă toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate și forma organizatorico-juridică, care au angajate 5 persoane și peste.

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...