37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Investiţii în active imobilizate în anul 2019

Investiţii în active imobilizate în anul 2019

31.07.2020534 views Biroul Național de Statistică
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 20191, valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 31,3 miliarde lei, în creştere cu 10,2% (preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2018.

Investiţii în active imobilizate. În anul 2019, au fost realizate investiții în imobilizări necorporale în valoare de 962,2 milioane lei, cu 45,5% mai mult faţă de anul precedent. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 30,3 miliarde lei, cu 9,3% mai mult faţă de anul 2018.

Pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2019, comparativ cu anul 2018 a crescut volumul investițiilor la clădiri rezidențiale – cu 19,4%, la construcţii inginereşti – cu 14,3%, la maşini şi utilaje – cu 6,7%, la clădiri nerezidenţiale – cu 5,1%, la mijloace de transport – cu 4,9%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Valoarea investiţiilor realizate cu mijloacele proprii în anul 2019 a constituit 19,5 miliarde lei (cu 12,2% mai mult faţă de anul precedent), ceea ce constituie 62,3% din valoarea totală a investiţiilor.

Valoarea investiţiilor realizate din contul surselor bugetare (bugetul de stat şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale) în anul 2019 a constituit 4,4 miliarde lei, cu 3,3% mai puţin comparativ cu anul 2018.

Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate. În anul 2019 entităţile cu forma de proprietate privată au valorificat 15,5 miliarde lei, cu 15,8% mai mult comparativ cu anul 2018 sau 49,5% din volumul total al investiţiilor realizate.

Entităţile cu forma de proprietate publică au realizat investiţii în valoare de 8,8 miliarde lei, în scădere cu 3,3% faţă de nivelul înregistrat în anul 2018. Valoarea investițiilor efectuate de întreprinderile mixte şi cele cu proprietate străină a însumat 6,9 miliarde lei, cu 18,7% mai mult comparativ cu anul 2018.

Investiţii în active imobilizate pe regiuni de dezvoltare2Distribuţia investiţiilor pe regiuni de dezvoltare arată că 67,1% din total investiţii, au fost realizate de către entităţile înregistrate în municipiul Chişinău, care în anul 2019 au valorificat 21,0 miliarde lei, cu 17,6% mai mult comparativ cu anul 2018.

Entităţile înregistrate în regiunea Centru au valorificat 4,0 miliarde lei sau cu 1,3% mai mult faţă de anul 2018. În anul 2019, comparativ cu anul 2018, a scăzut volumul investiţiilor realizate de către entităţile înregistrate în următoarele regiuni: regiunea Nord – cu 5,8%, UTA Găgăuzia – cu 4,5% şi regiunea Sud – cu 2,2%.

Investiţii în active imobilizate pe tipuri de activităţi economice3. După tipurile de activităţi economice în anul 2019 cele mai mari investiţii au fost realizate de entităţile cu genul principal de activitate: administrare publică şi apărare, care au realizat 17,5% din total investiţii, construcții – 15,3%, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 12,7%, industria prelucrătoare – 12,4%, agricultură, silvicultură şi pescuit – 8,4%.

Note:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale, de către toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate şi forma organizatorico-juridică care au realizat investiţii în active imobilizate.
2 Informaţia în profil teritorial este elaborată conform amplasării sediului central al entităţii raportoare.
3 Informaţia este prezentată după tipul principal de activitate a entităţii raportoare.

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...