37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Introducerea și scoaterea numerarului de către bănci, reglementate

Introducerea și scoaterea numerarului de către bănci, reglementate

04.06.2019770 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La introducerea / scoaterea numerarului în / din Republica Moldova de către bănci, în punctul de trecere a frontierei de stat / postul vamal, reprezentantul băncii va prezenta organelor vamale Formularul de evidență a numerarului în două exemplare, actul de identitate, originalul contractului specificat în reglementările Băncii Naționale sau copia legalizată a acestuia. De asemenea, se prezintă și procura băncii, în care se indică funcția reprezentantului, cuantumul numerarului, destinația și denumirea sau sediul băncii. Procura se semnează de către conducătorul băncii și contabilul-șef și este legalizată prin amprenta ștampilei băncii.

În Monitorul Oficial din 31 mai curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 245-O din 27 mai 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind operațiunile vamale la introducerea / scoaterea în / din Republica Moldova a numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci.

Regulamentul prevede că, în cazul introducerii numerarului, se prezintă documentul eliberat de către banca nerezidentă/persoana juridică nerezidentă specializată, partener la operațiunile care a eliberat numerarul, care confirmă că acest numerar a fost eliberat băncii, unde se indică, suplimentar, data eliberării, denumirea, suma numerarului și datele de identificare ale băncii.

Dacă introducerea numerarului are loc fără deplasarea în țara unde își are sediul banca nerezidentă, se mai anexează documentul de însoțire de transport în care se indică datele de identificare ale băncii. 

Totodată, la scoaterea numerarului, se anexează și documentul eliberat de către banca licențiată, care confirmă că numerarul respectiv a fost eliberat din casieria băncii în vederea scoaterii acestuia din RM pentru a fi depus în casieria băncii nerezidente.
De asemenea, la introducerea/scoatarea în/din RM a numerarului se prezintă și autorizația BNM.

Conform Regulamentului, în urma efectuării controlului documentar, funcționarul vamal introduce datele aferente operațiunii în modulul electronic „Evidența numerarului” din SIV „Asycuda World”.

Totodată, un exemplar al Formularului de evidență a numerarului, procura, documentele confirmative, cele de însoțire de transport și autorizația BNM rămân la organul vamal emitent pentru arhivare și păstrare, iar celălalt exemplar al Formularului și documentele prezentate pentru vămuire se restituie reprezentantului băncii, după perfectarea vamală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...