37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Instrucțiunea privind evidența contribuabililor. Vezi modificările făcute

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor. Vezi modificările făcute

19.06.20201.402 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 19 iunie 2020, prin Ordinul nr.268 din 02.06.2020 s-au făcut modificări în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.352 din 28 septembrie 2017 s-a modificat după cum urmează:

I.  La pct.10, unde e specficitată lista de criterii care se consideră cod fiscal, litera p) se modifică după cum urmează: „p) pentru nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător – numărul de identificare indicat în documentul ce confirmă înregistrarea de stat din ţara de origine, cu identificarea acestora după numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA în Republica Moldova, în sistemul informațional al SFS.

II. Pct.231 se expune în următoarea redacție: „231. Persoanele indicate la pct.10 lit.p) vor depune cererea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului (anexa nr.21 la Instrucţiune), prin intermediul paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md), rubrica „e-Commerce VAT”. La cerere se va anexa copia documentului din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al nerezidentului, sub forma unei imagini de scanare.”;

III. Se completează cu pct.232  care va avea următorul cuprins: „232. Luarea la evidență fiscală a nerezidentului se confirmă prin eliberarea Confirmării privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului (Anexa nr.22 la Instrucţiune), precum și actualizarea datelor respective în Registrul fiscal de stat, aferent datelor subsistemului „e-Commerce VAT”.

IV. Pct.46 s-a modificat și se prezintă în noua redacție: „46. Temei pentru emiterea certificatului privind luarea la evidenţă a contului bancar serveşte documentul electronic emis şi remis de către Banca Națională a Moldovei, banca (sucursala acesteia) (anexa nr.8 la Instrucțiune) prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS, bancile și prestatorii de servicii de plată care confirmă deschiderea contului.” ;

V. Pct.49 se expune în următoarea redacție: „49. Banca Națională a Moldovei, băncile, în aceeaşi zi, vor informa SFS prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS şi bănci despre închiderea contului bancar conform anexei nr.111 la Instrucțiune iar despre modificarea contului bancar, conform Anexei nr.11 la Instrucțiune (modificările operate la codul numeric al valutei în care a fost deschis contul, și/sau la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate în Republica Moldova sau modificarea codului băncii în care a fost deschis contul bancar)”;

VI. În Instrucțiunea privind evidența contribuabililor s-a modificat Anexa nr. 11. Totodată, Instrucțiunea a fost completată cu Anexa nr.111, Anexa nr.21 și Anexa nr.22.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 19 iunie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 19 iunie 2020, prin Ordinul nr.268 din 02.06.2020 s-au făcut modificări în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.352 din 28 septembrie 2017 s-a modificat după cum urmează:

I.  La pct.10, unde e specficitată lista de criterii care se consideră cod fiscal, litera p) se modifică după cum urmează: „p) pentru nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător – numărul de identificare indicat în documentul ce confirmă înregistrarea de stat din ţara de origine, cu identificarea acestora după numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA în Republica Moldova, în sistemul informațional al SFS.

II. Pct.231 se expune în următoarea redacție: „231. Persoanele indicate la pct.10 lit.p) vor depune cererea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului (anexa nr.21 la Instrucţiune), prin intermediul paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md), rubrica „e-Commerce VAT”. La cerere se va anexa copia documentului din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al nerezidentului, sub forma unei imagini de scanare.”;

III. Se completează cu pct.232  care va avea următorul cuprins: „232. Luarea la evidență fiscală a nerezidentului se confirmă prin eliberarea Confirmării privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului (Anexa nr.22 la Instrucţiune), precum și actualizarea datelor respective în Registrul fiscal de stat, aferent datelor subsistemului „e-Commerce VAT”.

IV. Pct.46 s-a modificat și se prezintă în noua redacție: „46. Temei pentru emiterea certificatului privind luarea la evidenţă a contului bancar serveşte documentul electronic emis şi remis de către Banca Națională a Moldovei, banca (sucursala acesteia) (anexa nr.8 la Instrucțiune) prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS, bancile și prestatorii de servicii de plată care confirmă deschiderea contului.” ;

V. Pct.49 se expune în următoarea redacție: „49. Banca Națională a Moldovei, băncile, în aceeaşi zi, vor informa SFS prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între SFS şi bănci despre închiderea contului bancar conform anexei nr.111 la Instrucțiune iar despre modificarea contului bancar, conform Anexei nr.11 la Instrucțiune (modificările operate la codul numeric al valutei în care a fost deschis contul, și/sau la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate în Republica Moldova sau modificarea codului băncii în care a fost deschis contul bancar)”;

VI. În Instrucțiunea privind evidența contribuabililor s-a modificat Anexa nr. 11. Totodată, Instrucțiunea a fost completată cu Anexa nr.111, Anexa nr.21 și Anexa nr.22.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 19 iunie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...