37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Instrucțiunea privind evidența contribuabililor va fi modificată

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor va fi modificată

04.02.2022654 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017.

Astfel, modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor prevede că se vor lua la evidență fiscală de către Serviciul Fiscal de Stat și ”cabinetul avocatului, avocatul în cadrul biroului asociat de avocați, avocatul stagiar, biroul individual al notarului, notarul în cadrul biroului asociat de notari, biroul asociat al notarilor, notarul stagiar, biroul executorului judecătoresc, executorul judecătoresc în cadrul biroului asociat de executori judecătorești, executorul judecătoresc stagiar, biroul asociat al executorilor judecătorești, traducătorul/interpretul, detectivul particular, biroul de mediere, expertul stagiar, expertul judiciar, expertul judiciar în cadrul biroului asociat de expertiză juridică, biroul administratorului autorizat, administratorul autorizat în cadrul biroului asociat de administratori autorizați, administratorul autorizat stagiar, birou asociat al administratorilor autorizați.”

Oaltă modificare constă în expunerea nouă a pct. 18 după cum urmează:

„Persoanele fizice indicate la pct. 10 lit. i) vor depune cererea (anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă) la subdiviziunea SFS în a cărei rază teritorială îşi are adresa de domiciliu/reşedinţa, prin care se va înregistra/înceta activitatea independentă, precum şi se vor actualiza datele, sau prin SIA „eCerere” modulul „Înregistrarea on-line a contribuabililor”. Pentru înregistrarea activității independente, la cerere se vor anexa următoarele documente:
a) buletinul de identitate - la prezentarea Cererii pe suport de hîrtie. În cazul în care Cererea a fost prezentată electronic, identificarea contribuabilului și veridicitatea datelor personale se vor efectua automat la aplicarea semnăturii electronice în procesul de autentificare în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” prin MPass și de semnare a cererii în cadrul modulului „Activitate independentă” din SIA „e-Cerere” prin Msign;
b) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.”

În acelați context, instrucțiunea urmează să fie completetată cu pct. 182 cu următorul conținut:

„Pentru actualizarea datelor, persoana fizică, la cerere prezintă copia raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare a memoriei fiscale sau copia raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada de utilizare a sistemului informatic.”

Data limită pentru comentarii: 07.02.2022

Persoana responsabilă:
Cristina Cebotarescu (Inspector)
Tel . 022 823 410  / Email : cristina.cebotarescu@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017.

Astfel, modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor prevede că se vor lua la evidență fiscală de către Serviciul Fiscal de Stat și ”cabinetul avocatului, avocatul în cadrul biroului asociat de avocați, avocatul stagiar, biroul individual al notarului, notarul în cadrul biroului asociat de notari, biroul asociat al notarilor, notarul stagiar, biroul executorului judecătoresc, executorul judecătoresc în cadrul biroului asociat de executori judecătorești, executorul judecătoresc stagiar, biroul asociat al executorilor judecătorești, traducătorul/interpretul, detectivul particular, biroul de mediere, expertul stagiar, expertul judiciar, expertul judiciar în cadrul biroului asociat de expertiză juridică, biroul administratorului autorizat, administratorul autorizat în cadrul biroului asociat de administratori autorizați, administratorul autorizat stagiar, birou asociat al administratorilor autorizați.”

Oaltă modificare constă în expunerea nouă a pct. 18 după cum urmează:

„Persoanele fizice indicate la pct. 10 lit. i) vor depune cererea (anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă) la subdiviziunea SFS în a cărei rază teritorială îşi are adresa de domiciliu/reşedinţa, prin care se va înregistra/înceta activitatea independentă, precum şi se vor actualiza datele, sau prin SIA „eCerere” modulul „Înregistrarea on-line a contribuabililor”. Pentru înregistrarea activității independente, la cerere se vor anexa următoarele documente:
a) buletinul de identitate - la prezentarea Cererii pe suport de hîrtie. În cazul în care Cererea a fost prezentată electronic, identificarea contribuabilului și veridicitatea datelor personale se vor efectua automat la aplicarea semnăturii electronice în procesul de autentificare în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” prin MPass și de semnare a cererii în cadrul modulului „Activitate independentă” din SIA „e-Cerere” prin Msign;
b) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.”

În acelați context, instrucțiunea urmează să fie completetată cu pct. 182 cu următorul conținut:

„Pentru actualizarea datelor, persoana fizică, la cerere prezintă copia raportului periodic scurt din memoria fiscală a MCC/IF pe perioada de funcționare a memoriei fiscale sau copia raportului periodic scurt din sistemul informatic pe perioada de utilizare a sistemului informatic.”

Data limită pentru comentarii: 07.02.2022

Persoana responsabilă:
Cristina Cebotarescu (Inspector)
Tel . 022 823 410  / Email : cristina.cebotarescu@sfs.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...