37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Instituțiile publice vor utiliza SI „RSSP” pentru înregistrarea serviciilor publice și a informațiilor aferente acestora

Instituțiile publice vor utiliza SI „RSSP” pentru înregistrarea serviciilor publice și a informațiilor aferente acestora

04.10.2021468 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 1 octombrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 169 din 08.09.2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice.

Potrivit Hotărârii, a fost instituit Registrul de stat al serviciilor publice, format de Sistemul informațional „Registrul de stat al serviciilor publice” (în continuare - SI „RSSP”) și au fost aprobate:

1) Conceptul SI „RSSP”;
2) Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice;
3) Regulamentul-cadru privind organizarea și prestarea serviciului public.

În Conceptul SI „RSSP” se prezintă următoarele informații:

 • cadrul normativ care a stat la baza elaborării acestuia;
 • spațiul funcțional al Registrului;
 • structura organizațională a Registrului (inclusiv subiecții acestuia);
 • documentele Registrului;
 • spațiul informațional (obiectele informaționale, scenariile de bază aferente obiectelor informaționale, interacțiunea cu alte sisteme informaționale și platforme electronice guvernamentale);
 • spațiul tehnologic al sistemului;
 • asigurarea securității informaționale.

În Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice sunt descrise următoarele informații:

 • subiecții din domeniul exploatării și al utilizării Registrului;
 • drepturile, atribuțiile și obligațiile participanților la sistem;
 • gestionarea și asigurarea funcționării Registrului (solicitarea serviciilor, furnizarea datelor și înregistrarea serviciilor publice în Registru);
 • condițiile de furnizare și utilizare a funcționalităților sistemului informațional;
 • regimul juridic de utilizare a Registrului (acordarea și revocarea dreptului de acces la Registru);
 • asigurarea protecției și securității informației din Registru, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;
 • suspendarea funcționării sistemului informațional al Registrului;
 • monitorizarea și controlul.

În Regulamentul privind organizarea și prestarea unuiserviciu public, se prezintă următoarele informații:

 • dispoziții generale;
 • structura-tip a regulamentului;
 • conținutul de bază al regulamentului, unde sunt descrise capitolele din care este constituit regulamentul (dispoziții generale, raporturile juridice în domeniul prestării serviciilor publice, modul de prestare a serviciilor publice, managementul serviciului public, patrimoniul și finanțarea serviciului, dispoziții finale).

Autoritățile și instituțiile publice, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor asigura înregistrarea în Registrul de stat al serviciilor publice a serviciilor publice incluse în Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 670/2020.

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 1 octombrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 169 din 08.09.2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice.

Potrivit Hotărârii, a fost instituit Registrul de stat al serviciilor publice, format de Sistemul informațional „Registrul de stat al serviciilor publice” (în continuare - SI „RSSP”) și au fost aprobate:

1) Conceptul SI „RSSP”;
2) Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice;
3) Regulamentul-cadru privind organizarea și prestarea serviciului public.

În Conceptul SI „RSSP” se prezintă următoarele informații:

 • cadrul normativ care a stat la baza elaborării acestuia;
 • spațiul funcțional al Registrului;
 • structura organizațională a Registrului (inclusiv subiecții acestuia);
 • documentele Registrului;
 • spațiul informațional (obiectele informaționale, scenariile de bază aferente obiectelor informaționale, interacțiunea cu alte sisteme informaționale și platforme electronice guvernamentale);
 • spațiul tehnologic al sistemului;
 • asigurarea securității informaționale.

În Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice sunt descrise următoarele informații:

 • subiecții din domeniul exploatării și al utilizării Registrului;
 • drepturile, atribuțiile și obligațiile participanților la sistem;
 • gestionarea și asigurarea funcționării Registrului (solicitarea serviciilor, furnizarea datelor și înregistrarea serviciilor publice în Registru);
 • condițiile de furnizare și utilizare a funcționalităților sistemului informațional;
 • regimul juridic de utilizare a Registrului (acordarea și revocarea dreptului de acces la Registru);
 • asigurarea protecției și securității informației din Registru, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;
 • suspendarea funcționării sistemului informațional al Registrului;
 • monitorizarea și controlul.

În Regulamentul privind organizarea și prestarea unuiserviciu public, se prezintă următoarele informații:

 • dispoziții generale;
 • structura-tip a regulamentului;
 • conținutul de bază al regulamentului, unde sunt descrise capitolele din care este constituit regulamentul (dispoziții generale, raporturile juridice în domeniul prestării serviciilor publice, modul de prestare a serviciilor publice, managementul serviciului public, patrimoniul și finanțarea serviciului, dispoziții finale).

Autoritățile și instituțiile publice, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor asigura înregistrarea în Registrul de stat al serviciilor publice a serviciilor publice incluse în Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 670/2020.

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...