37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Instituirea posturilor fiscale. În ce cazuri SFS poate dispune monitorizarea agentului economic

Instituirea posturilor fiscale. În ce cazuri SFS poate dispune monitorizarea agentului economic

13.09.20181.272 views BizLaw
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de administrare, monitorizare, control, inclusiv a măsurilor de conformare benevolă. Potrivit Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale, pentru aprecierea criteriilor de risc, evaluarea semnificaţiei acestora, se va examina perioada de activitate a agentului economic recomandabil pentru trei ani sau cel puţin un trimestru anterior perioadei actuale, cu excepţia cazurilor identificării unor riscuri vădite de practicare a pseudoactivităţii de întreprinzător.

Riscurile în activitatea agenţilor economici sunt împărţite în două categorii, şi anume: documentarea tranzacţiilor fictive şi tăinuirea veniturilor din vânzări real înregistrate. Riscurile sporite de documentare a tranzacţiilor fictive sunt:

 • agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi cu semne de pseudoactivitate. Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin doi ani). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia reieşind prin determinarea ponderii livrărilor/procurărilor documentate cu astfel de întreprinderi, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%;
 • agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi, toate tranzacţiile sunt tranzacţii de intermediere, cu aplicarea unui adaos comercial nesemnificativ, sau chiar fără aplicarea acestuia. În mod special, la examinarea documentelor privind activitatea agentului economic se vor analiza intrările şi ieşirile de mărfuri, cu identificarea perioadei şi locul depozitării/păstrării mărfurilor în cazul în care data procurării nu coincide cu data livrării şi solicitarea explicaţiilor corespunzătoare de la persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic;
 • persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile în activitatea cărora au fost identificate posibili indici ai pseudoactivităţii de întreprinzător. Criteriul respectiv se examinează în corespundere cu termenii de prescripţie;
 • întreprinderea înregistrează frecvent modificări în componenţa fondatorilor şi/sau modificarea conducătorilor sau sunt identificate următoarele date despre aceştia – vârsta înaintată sau prea tineri pentru desfăşurarea unei afaceri, este student, este înrolat în rândurile armatei, îşi ispăşeşte pedeapsa în locurile de detenţie, se află la tratament pentru o perioadă îndelungată, capacitatea de exerciţiu este limitată, precum şi nu este posibilă identificarea acestora conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat, şi altele;
 • documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor nu au confirmat livrarea de mărfuri.Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată;
 • agentul economic înregistrează restanţă faţă de Bugetul Public Naţional, care din lipsa disponibilului de active, nu poate fi executată;
 • agentul economic documentează tranzacţii pentru efectuarea cărora legislaţia în vigoare stabileşte obligaţiunea de dispunere de licenţă, în lipsa acesteia;
 • agentul economic documentează tranzacţii semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) cu eliberarea unui număr mare de facturi fiscale cu valoarea sub 100 mii lei, fapt prin care se eschivează de la înregistrarea acestora în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
 • alte riscuri sporite de documentare a tranzacţiilor fictive.

Codul fiscal, prevede trei tipuri de posturi fiscale: post fiscal staţionar, post fiscal mobil și post fiscal electronic. Scopul instituirii postului fiscal constituie:

 • prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală;
 • prevenirea şi depistarea cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale;
 • prevenirea şi stoparea activităţii frauduloase şi a pseudoactivităţii contribuabililor;
 • identificarea tranzacţiilor fictive şi anularea lor prin intermediul instanţelor de judecată;
 • asigurarea calculării, declarării şi achitării integrale (depline) a obligaţiunilor fiscale;
 • estimarea obligaţiilor fiscale în conformitate cu art. 2251 din Codul fiscal;
 • exercitarea altor atribuţii de administrare fiscală.

Respectiv, funcţionarea postului fiscal se va axa pe monitorizarea strictă a executării de către agentul economic a obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei