37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Inițierea elaborării listei obiectelor de uz personal, introduse fără achitarea drepturilor de import la revenirea cetățenilor cu traiul în țară

Inițierea elaborării listei obiectelor de uz personal, introduse fără achitarea drepturilor de import la revenirea cetățenilor cu traiul în țară

29.09.2022304 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea listei obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova.

Elaborarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern este condiționată de necesitatea implementării prevederilor art. 2 alin. (2) al Legii nr. 248/2022 privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetăţenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova şi modificarea Codului contravenţional.

Reamintim, că potrivit art. 2 din Legea nr.248/2022:

Cetățenilor Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova li se permite importul unui singur vehicul clasificat la poziția tarifară 8703 cu scutire de plata drepturilor de import dacă sunt prezentate documentele confirmative și sunt respectate cumulativ următoarele condiții:

a) termenul de exploatare a vehiculului nu este mai mare de 9 ani, din data producerii;

b) valoarea în vamă a vehiculului nu depășește 400 000 de lei;

c) capacitatea cilindrică a motorului vehiculului nu depășește 2000 cm3, în cazul vehiculelor de la pozițiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870331, 870332,  sau 2500 cm3, în cazul vehiculelor de la pozițiile tarifare 870340, 87035000, 870360, 870370000;

d) vehiculul nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile;

e) vehiculul nu este destinat activității comerciale sau de producție.

Cetățenilor Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova li se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de uz personal fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Obiectele de uz personal nu trebuie să indice, prin natură sau cantitate, faptul că sunt importate în vederea comercializării. Lista obiectelor de uz personal se stabilește de Guvern.

Toate bunurile supuse scutirii și indicate în cerere vor fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul aceluiași punct de trecere a frontierei, indiferent de modul de transportare a acestora, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ favorabil, emis de către Serviciul Vamal. Termenul de 3 luni este un termen de decădere.

Termenul limită de depunere a comentariilor: 04.10.2022

Persoana responsabilă:
Margine Alexandru (Consultant principal, secția impozite indirecte, Direcția Politici Fiscale și Vamale ) Tel . 022 26 28 43 / Email : alexandru.margine@lilia.zaharcu@mf.gov.md

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea listei obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova.

Elaborarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern este condiționată de necesitatea implementării prevederilor art. 2 alin. (2) al Legii nr. 248/2022 privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetăţenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova şi modificarea Codului contravenţional.

Reamintim, că potrivit art. 2 din Legea nr.248/2022:

Cetățenilor Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova li se permite importul unui singur vehicul clasificat la poziția tarifară 8703 cu scutire de plata drepturilor de import dacă sunt prezentate documentele confirmative și sunt respectate cumulativ următoarele condiții:

a) termenul de exploatare a vehiculului nu este mai mare de 9 ani, din data producerii;

b) valoarea în vamă a vehiculului nu depășește 400 000 de lei;

c) capacitatea cilindrică a motorului vehiculului nu depășește 2000 cm3, în cazul vehiculelor de la pozițiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870331, 870332,  sau 2500 cm3, în cazul vehiculelor de la pozițiile tarifare 870340, 87035000, 870360, 870370000;

d) vehiculul nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile;

e) vehiculul nu este destinat activității comerciale sau de producție.

Cetățenilor Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova li se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de uz personal fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Obiectele de uz personal nu trebuie să indice, prin natură sau cantitate, faptul că sunt importate în vederea comercializării. Lista obiectelor de uz personal se stabilește de Guvern.

Toate bunurile supuse scutirii și indicate în cerere vor fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul aceluiași punct de trecere a frontierei, indiferent de modul de transportare a acestora, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ favorabil, emis de către Serviciul Vamal. Termenul de 3 luni este un termen de decădere.

Termenul limită de depunere a comentariilor: 04.10.2022

Persoana responsabilă:
Margine Alexandru (Consultant principal, secția impozite indirecte, Direcția Politici Fiscale și Vamale ) Tel . 022 26 28 43 / Email : alexandru.margine@lilia.zaharcu@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...