37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Inițiativă legislativă: Stimulări suplimentare pentru întreprinderile sociale

Inițiativă legislativă: Stimulări suplimentare pentru întreprinderile sociale

18.08.2021184 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.362, 363, 365; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15, 295; ș.a.) a fost înregistrat în Parlamentul RM la data de 16.08.2021.

Scopul prezentului proiect este introducerea unor stimulente suplimentare pentru întreprinderile sociale și anume:

  1. Acordarea statutului de întreprindere socială inclusiv organizațiilor necomerciale care desfășoară activitate economică și respectă criteriile de calificare fără a le obliga să fondeze o societate comercială;
  2. Scutirea întreprinderilor sociale de plata taxelor și impozitelor locale;
  3. Scutirea întreprinderilor sociale de impozitul pe venit
  4. Discriminarea pozitivă a întreprinderilor sociale în procesul de achiziții publice

Proiectul propune includerea unor măsuri stimulative concrete și anume - acordarea unui avantaj competitiv întreprinderilor sociale în procesul de evaluare a ofertelor.

a) În cazul utilizării de către autoritatea contractantă a criteriilor de atribuire cel mai mic cost/preț se propune diminuarea în procesul de evaluare, a prețului propus de antreprenorul social pentru livrarea bunurilor sau a serviciilor. În cazul întreprinderilor sociale se propune o diminuare a prețului/costului cu 5%, iar în cazul întreprinderilor sociale de inserție cu 10%.

b) În cazul utilizării de către autoritatea contractantă a criteriului cel mai bun raport calitate - preț/cost se propune acordarea întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, din oficiu a unui punctaj echivalent cu 10% și respectiv 20% din punctajul total acordat pentru calitatea, organizarea, calificarea şi experienţa personalului și serviciile post-vânzare.  În practică asta va însemna că în cazul unei achiziții de bunuri în baza criteriului de atribuire calitate -preț, o întreprinderea socială va porni din start cu cel mult 6 puncte din 100 (10% din 60) iar o întreprindere socială de inserție cu 12 puncte din 100 (20% din 60).

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.362, 363, 365; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15, 295; ș.a.) a fost înregistrat în Parlamentul RM la data de 16.08.2021.

Scopul prezentului proiect este introducerea unor stimulente suplimentare pentru întreprinderile sociale și anume:

  1. Acordarea statutului de întreprindere socială inclusiv organizațiilor necomerciale care desfășoară activitate economică și respectă criteriile de calificare fără a le obliga să fondeze o societate comercială;
  2. Scutirea întreprinderilor sociale de plata taxelor și impozitelor locale;
  3. Scutirea întreprinderilor sociale de impozitul pe venit
  4. Discriminarea pozitivă a întreprinderilor sociale în procesul de achiziții publice

Proiectul propune includerea unor măsuri stimulative concrete și anume - acordarea unui avantaj competitiv întreprinderilor sociale în procesul de evaluare a ofertelor.

a) În cazul utilizării de către autoritatea contractantă a criteriilor de atribuire cel mai mic cost/preț se propune diminuarea în procesul de evaluare, a prețului propus de antreprenorul social pentru livrarea bunurilor sau a serviciilor. În cazul întreprinderilor sociale se propune o diminuare a prețului/costului cu 5%, iar în cazul întreprinderilor sociale de inserție cu 10%.

b) În cazul utilizării de către autoritatea contractantă a criteriului cel mai bun raport calitate - preț/cost se propune acordarea întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, din oficiu a unui punctaj echivalent cu 10% și respectiv 20% din punctajul total acordat pentru calitatea, organizarea, calificarea şi experienţa personalului și serviciile post-vânzare.  În practică asta va însemna că în cazul unei achiziții de bunuri în baza criteriului de atribuire calitate -preț, o întreprinderea socială va porni din start cu cel mult 6 puncte din 100 (10% din 60) iar o întreprindere socială de inserție cu 12 puncte din 100 (20% din 60).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...