37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Inițiativă legislativă privind atribuirea statutului de monopol fiscal întreprinderilor

Inițiativă legislativă privind atribuirea statutului de monopol fiscal întreprinderilor

10.05.2022436 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinder,i prevede completarea legii cu un nou capitol „Capitolul VI2 Întreprinderea cu statut de monopol fiscal”, care va detalia și reglementa condițiile pentru atribuirea și retragerea întreprinderii statutul de monopol fiscal.

Potrivit proiectului, monopolul fiscal este statutul atribuit de Guvern unei întreprinderi sau grup de întreprinderi pentru a desfășura în exclusivitate o activitate economică aferentă unor bunuri, servicii, grup de bunuri sau grup de servicii.

Totodată, proiectul elaborat mai menționează că statutul de monopol fiscal poate să-l dețină doar întreprinderea (persoana juridică, întreprindere de stat sau societatea comercială) cu capital majoritar public. În cazul în care cota de capital public devine minoritară, din acel moment, întreprinderea pierde statutul de monopol fiscal și toate drepturile exclusive atribuite prin statutul de monopol fiscal devin nule.

Statutul de monopol fiscal poate fi obținut de întreprinderile care:

  • desfășoară activități pentru care este desemnat statutul de monopol fiscal, însă aceste activități nu sunt facultative, ocazionale sau complementare activități de bază;
  • dispun de capacități tehnice, utilaje, aplică tehnologii performante în domeniul activităților cuprinse de statutul de monopol fiscal.

De asemenea, proiectul prevede instituirea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal în calitate de organ colegial, constituit din reprezentanți ai autorităților publice din domeniu, organizațiilor necomerciale și societății civile, care va exercita următoarele atribuții:
a) elaborarea studiilor și rapoartelor în domeniul monopolului fiscal;
b) identificarea și propunerea Guvernului lista potențialelor întreprinderi cărora le poate fi atribuit statutul de întreprindere cu statut de monopol fiscal.

Statutul de monopol fiscal va fi atribuit întreprinderii sau grupului de întreprinderi de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal. Respectivul statut nu va scuti întreprinderea de obligația de a deține actele permisive prevăzute de lege. Modul și procedura de atribuire și retragere a statutului de monopol fiscal se va stabili de Guvern.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinder,i prevede completarea legii cu un nou capitol „Capitolul VI2 Întreprinderea cu statut de monopol fiscal”, care va detalia și reglementa condițiile pentru atribuirea și retragerea întreprinderii statutul de monopol fiscal.

Potrivit proiectului, monopolul fiscal este statutul atribuit de Guvern unei întreprinderi sau grup de întreprinderi pentru a desfășura în exclusivitate o activitate economică aferentă unor bunuri, servicii, grup de bunuri sau grup de servicii.

Totodată, proiectul elaborat mai menționează că statutul de monopol fiscal poate să-l dețină doar întreprinderea (persoana juridică, întreprindere de stat sau societatea comercială) cu capital majoritar public. În cazul în care cota de capital public devine minoritară, din acel moment, întreprinderea pierde statutul de monopol fiscal și toate drepturile exclusive atribuite prin statutul de monopol fiscal devin nule.

Statutul de monopol fiscal poate fi obținut de întreprinderile care:

  • desfășoară activități pentru care este desemnat statutul de monopol fiscal, însă aceste activități nu sunt facultative, ocazionale sau complementare activități de bază;
  • dispun de capacități tehnice, utilaje, aplică tehnologii performante în domeniul activităților cuprinse de statutul de monopol fiscal.

De asemenea, proiectul prevede instituirea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal în calitate de organ colegial, constituit din reprezentanți ai autorităților publice din domeniu, organizațiilor necomerciale și societății civile, care va exercita următoarele atribuții:
a) elaborarea studiilor și rapoartelor în domeniul monopolului fiscal;
b) identificarea și propunerea Guvernului lista potențialelor întreprinderi cărora le poate fi atribuit statutul de întreprindere cu statut de monopol fiscal.

Statutul de monopol fiscal va fi atribuit întreprinderii sau grupului de întreprinderi de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal. Respectivul statut nu va scuti întreprinderea de obligația de a deține actele permisive prevăzute de lege. Modul și procedura de atribuire și retragere a statutului de monopol fiscal se va stabili de Guvern.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...