37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informații incluse în note explicative. SNC ”Imobilizări necorporale și corporale”

Informații incluse în note explicative. SNC ”Imobilizări necorporale și corporale”

26.05.2021548 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform SNC ”Imobilizări necorporale și corporale” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) imobilizările necorporale:

a) valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile;
b) valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale neamortizabile;

2) imobilizările corporale:

a) valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar;
b) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare în situaţiile financiare) a obiectelor amortizate integral şi care continuă să funcţioneze;
c) valoarea şi denumirile obiectelor transferate în/din componenţa investiţiilor imobiliare;
d) valoarea imobilizărilor corporale gajate sau ipotecate, sau acordate drept garanţie pentru anumite datorii ale entităţii.;

3) resurse minerale:

a) metoda de constituire a provizioanelor incluse în costurile de extracţie a substanţelor minerale utile;
b) suma provizioanelor constituite şi utilizate în perioada de gestiune.

Un exemplu a notei explicative privind imobilizări necorporale și corporale vedeți mai jos:

Imobilizări necorporale

1.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 2 341 152 lei.

1.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 1 226 500 lei.

1.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 3 567 652 lei.

1.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 617 935 lei.

1.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 324 046 lei.

1.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 941 981 lei.

1.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.202X - 1 544 171 lei.

Imobilizări corporale

2.1. În anul 202X entitatea a efectuat evaluarea ulterioară a terenurilor și clădirilor conform modelului reevaluării. Informațiile privind aceste categorii de imobilizări sînt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1.Informațiile privind imobilizările corporale evaluate conform modelului reevaluării. (în lei)

Categorii de imobilizări

Valoarea reevaluată

Diferențe (rezerve) din reevaluare la  01.01.202X

Modificarea  diferențelor din reevaluare în cursul 202X

Diferențe (rezerve) din reevaluare la 31.12.202X

Valoarea contabilă la 31.12.202X

în cazul în care imobilizările nu ar fi fost reevaluate

la 01.01. 202X

la 31.12. 202X

1. Terenuri

3 398 852

3 275 152

298 780

(45 300)

253 480

3 021 672

2. Clădiri

28 402 188

27 160 578

2 179 743

72 394

2 252 137

17 020 544

Total

31 801 040

30 435 730

2 478 523

27 094

2 505 617

20 042 216

 Tratamentul fiscal al diferențelor din reevaluare:

- venitul din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active nu se include în venitul brut, adică majorarea diferențelor din reevaluare este neimpozabilă (conform prevederilor art. 20 lit. z9) din Codul fiscal);

- nu se permite deducerea sumei din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active, adică diminuarea diferențelor din reevaluare este nedeductibilă (conform prevederilor art. 24 alin. (18) din Codul fiscal).

2.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.202X - 111 663 724 lei.

2.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 8 774 746 lei.

2.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 6 916 042 lei.

2.5. Transferurile imobilizărilor corporale în cursul 202X la costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) în categoria stocurilor - 105 400 lei.

2.6. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 113 417 028 lei.

2.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.202X - 37 376 224 lei.

2.8. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 8 854 426 lei.

2.9. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 46 230 650 lei.

2.10. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, mașinilor, utilajelor și mijloacelor de  transport) la 01.01.202X - 726 673 lei.

2.11. În 202X a fost depreciat un strung de tăiere în legătură cu deteriorarea fizică semnificativă.

2.12. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în 201X - 36 576 lei.

2.13. Drept bază pentru determinarea valorii juste minus costurile de vînzare a activelor depreciate au servit rapoarte de evaluare a obiectelor respective, întocmite de evaluatori desemnați.

2.14. În 202X a fost reluată pierderea din deprecierea utilajului tehnologic în legătură cu majorarea prețurilor de piață pentru active similare.

2.15. Suma pierderilor din depreciere reluate în 201X - 12 000 lei.

2.16. Suma pierderilor din depreciere decontate la ieșirea imobilizărilor corporale în cursul 202X - 105 400 lei.

2.17. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 645 849 lei.

2.18. Costurile îndatorării capitalizate în cursul 202X - 1 680 000 lei.

2.19. Costurile ulterioare capitalizate în cursul 202X - 530 783 lei.

2.20. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar la 31.12.202X - 842 953 lei.

2.21. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.202X - 1 592 648 lei.

2.22. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanție pentru anumite datorii ale entității la 31.12.202X - 1 820 635 lei.

Conform SNC ”Imobilizări necorporale și corporale” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) imobilizările necorporale:

a) valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile;
b) valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale neamortizabile;

2) imobilizările corporale:

a) valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar;
b) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare în situaţiile financiare) a obiectelor amortizate integral şi care continuă să funcţioneze;
c) valoarea şi denumirile obiectelor transferate în/din componenţa investiţiilor imobiliare;
d) valoarea imobilizărilor corporale gajate sau ipotecate, sau acordate drept garanţie pentru anumite datorii ale entităţii.;

3) resurse minerale:

a) metoda de constituire a provizioanelor incluse în costurile de extracţie a substanţelor minerale utile;
b) suma provizioanelor constituite şi utilizate în perioada de gestiune.

Un exemplu a notei explicative privind imobilizări necorporale și corporale vedeți mai jos:

Imobilizări necorporale

1.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 2 341 152 lei.

1.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 1 226 500 lei.

1.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 3 567 652 lei.

1.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 617 935 lei.

1.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 324 046 lei.

1.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 941 981 lei.

1.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.202X - 1 544 171 lei.

Imobilizări corporale

2.1. În anul 202X entitatea a efectuat evaluarea ulterioară a terenurilor și clădirilor conform modelului reevaluării. Informațiile privind aceste categorii de imobilizări sînt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1.Informațiile privind imobilizările corporale evaluate conform modelului reevaluării. (în lei)

Categorii de imobilizări

Valoarea reevaluată

Diferențe (rezerve) din reevaluare la  01.01.202X

Modificarea  diferențelor din reevaluare în cursul 202X

Diferențe (rezerve) din reevaluare la 31.12.202X

Valoarea contabilă la 31.12.202X

în cazul în care imobilizările nu ar fi fost reevaluate

la 01.01. 202X

la 31.12. 202X

1. Terenuri

3 398 852

3 275 152

298 780

(45 300)

253 480

3 021 672

2. Clădiri

28 402 188

27 160 578

2 179 743

72 394

2 252 137

17 020 544

Total

31 801 040

30 435 730

2 478 523

27 094

2 505 617

20 042 216

 Tratamentul fiscal al diferențelor din reevaluare:

- venitul din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active nu se include în venitul brut, adică majorarea diferențelor din reevaluare este neimpozabilă (conform prevederilor art. 20 lit. z9) din Codul fiscal);

- nu se permite deducerea sumei din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active, adică diminuarea diferențelor din reevaluare este nedeductibilă (conform prevederilor art. 24 alin. (18) din Codul fiscal).

2.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.202X - 111 663 724 lei.

2.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 8 774 746 lei.

2.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 6 916 042 lei.

2.5. Transferurile imobilizărilor corporale în cursul 202X la costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) în categoria stocurilor - 105 400 lei.

2.6. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 113 417 028 lei.

2.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.202X - 37 376 224 lei.

2.8. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 8 854 426 lei.

2.9. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 46 230 650 lei.

2.10. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, mașinilor, utilajelor și mijloacelor de  transport) la 01.01.202X - 726 673 lei.

2.11. În 202X a fost depreciat un strung de tăiere în legătură cu deteriorarea fizică semnificativă.

2.12. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în 201X - 36 576 lei.

2.13. Drept bază pentru determinarea valorii juste minus costurile de vînzare a activelor depreciate au servit rapoarte de evaluare a obiectelor respective, întocmite de evaluatori desemnați.

2.14. În 202X a fost reluată pierderea din deprecierea utilajului tehnologic în legătură cu majorarea prețurilor de piață pentru active similare.

2.15. Suma pierderilor din depreciere reluate în 201X - 12 000 lei.

2.16. Suma pierderilor din depreciere decontate la ieșirea imobilizărilor corporale în cursul 202X - 105 400 lei.

2.17. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 645 849 lei.

2.18. Costurile îndatorării capitalizate în cursul 202X - 1 680 000 lei.

2.19. Costurile ulterioare capitalizate în cursul 202X - 530 783 lei.

2.20. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar la 31.12.202X - 842 953 lei.

2.21. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.202X - 1 592 648 lei.

2.22. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanție pentru anumite datorii ale entității la 31.12.202X - 1 820 635 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...