37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021

18.01.2022281 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 27246,9 mil. lei, sau 98,6% din planul anual stabilit de 27629,0 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 16223,9 mil. lei sau 99,6% din suma anuală prevăzută de 16284,9 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în anul 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 1928,5 mil. lei sau cu 13,5%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 298,3 mil. lei, din care partea majoră sau 292,7 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 10724,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 7884,7 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 95,8% din suma anuală prevăzută de 8227,9 mil. lei, iar faţă de anul precedent au fost cu 669,9 mil. lei sau cu 9,3% mai mari;

- 2840,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ce constituie 100% din planul anual precizat.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul de raportare au fost executate în sumă de 27186,9 mil. lei sau 98,4% din planul anual stabilit de 27629,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în anul 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul de gestiune, a fost mai mare cu 2942,5 mil. lei sau cu 12,1%.

Veniturile totale acumulate la bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2021 au depăşit cheltuielile anuale totale executate cu 60,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 ianuarie 2022 a constituit 60,4 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...