37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2021

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2021

19.10.2021345 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 9 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 20714,0 mil. lei, sau 78,5% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 11735,5 mil. lei sau 77,8% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1568,0 mil. lei sau cu 15,4%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 211,1 mil. lei, din care partea majoră sau 207,2 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 8767,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 5707,4 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 77,4% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 600,5 mil. lei sau cu 11,8% mai mari;

- 3060,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit  83,0% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 19998,2 mil. lei sau 75,7% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune, a fost mai mare cu 2356,4 mil. lei sau cu 13,4%.

În perioada de 9 luni ale anului curent, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 715,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 octombrie 2021 a constituit 716,3 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...