37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2018

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2018

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 9 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 14661,7 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 75,8%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 9627,5 mil. lei sau 75,0% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada aportată a înregistrat o creştere cu 1110,7 mil. lei sau cu 13,0%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4979,1 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 3891,5 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 72,4% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5377,5 mil. lei, şi sunt cu 111,5 mil. lei (2,9%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

 - 1087,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100,0% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1087,6 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 14198,2 mil. lei sau 73,4% comparativ cu suma anuală precizată de 19339,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1081,8 mil. lei sau cu 8,2%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 463,5 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 octombrie 2018 a constituit 470,8 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...