37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2019

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2019

17.09.2019483 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 8 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 15041,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la nivel de 68,8%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 8934,9 mil. lei sau 65,8% comparativ cu suma anuală precizată de 13583,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 428,2 mil. lei sau cu 5,0%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6009,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 4083,9 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 67,8% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6020,8 mil. lei, şi sunt cu 591,6 mil. lei (16,9%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 1926,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 90,1% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2137,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 14518,5 mil. lei sau 66,3% comparativ cu suma anuală precizată de 21886,9 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1898,8 mil. lei sau cu 15,0%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 523,3 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2019 a constituit 540,4 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...