37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2021

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2021

17.08.2021399 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 7 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 16385,1 mil. lei, sau 62,1% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 9126,0 mil. lei sau 60,5% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1172,0 mil. lei sau cu 14,7%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 160,7 mil. lei, din care partea majoră sau 157,7 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7098,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 4668,4 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 63,3% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 536,9 mil. lei sau cu 13,0% mai mari;

- 2430,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 65,9% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 15755,2 mil. lei sau 59,7% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1968,2 mil. lei sau cu 14,3%.

În perioada de 7 luni ale anului curent, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 630,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 august 2021 a constituit 630,4 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...