37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2018

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2018

16.08.2018826 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 7 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 11562,1 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 59,8%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7448,5 mil. lei sau 58,0% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 896,9 mil. lei sau cu 13,7%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4073,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 3073,2 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 57,1% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5377,5 mil. lei, şi sunt cu 106,9 mil. lei (3,6%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 1000,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 91,9% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1087,6 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 11036,3 mil. lei sau 57,1% comparativ cu suma anuală precizată de 19339,0mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 845,3 mil. lei sau cu 8,3%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 525,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 august 2018 a constituit 533,1 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...