37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 6 luni a anului 2018

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 6 luni a anului 2018

16.07.2018736 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 6 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 9980,7 mil. lei, ce reprezintă 51,7% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 6291,1 mil. lei, sau 50,1% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 6 luni ale anului 2018 a înregistrat o creştere cu 763,8 mil. lei sau cu 13,8%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3662,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 2662,3 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 49,0% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei;
- 1000,0 mil. lei  – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 9433,0 mil. lei sau 48,8% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 721,4 mil. lei sau cu 8,3%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.
În perioada raportată, veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 547,7 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 iulie 2018 a constituit 555,0 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...