37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 5 luni ale anului 2020

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 5 luni ale anului 2020

16.06.2020633 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 5 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 10480,1 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23869,8 mil. lei) la nivel de 43,9%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5500,0 mil. lei sau 39,0% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 116,3 mil. lei sau cu 2,2%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4882,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 3084,5 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 43,7% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 7056,0 mil. lei, şi sunt cu 258,1 mil. lei (9,1%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;
- 1797,5 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 70,1% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 2565,6 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 9920,5 mil. lei sau 41,6% comparativ cu suma anuală precizată de 23869,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 669,4 mil. lei sau cu 7,2%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 559,5 mil. lei.
Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iunie 2020 a constituit 559,5 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...