37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2022

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2022

13.05.2022114 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 4 luni ale anului 2022, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 11180,9mil. lei sau 35,8% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5601,7 mil. lei sau 30,5% din suma anuală prevăzută de 18367,7 mil. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 668,1 mil. lei sau cu 13,5% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2021.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 124,3 mil. lei. Partea preponderentă din suma totală a altor venituri sau 122,9 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 41,4%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5454,8mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 3404,8 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 35,4% din suma anuală prevăzută de 9618,9 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 323,9 mil. lei sau cu 10,5% mai mari;

- 2050,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 69,9% din planul anual stabilit.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 10518,7mil. lei sau 33,7% din suma anuală planificată de 31224,2 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2021, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 1156,8 mil. lei sau cu 12,4%.

În perioada de 4 luni ale anului 2022, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 662,2 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 mai 2022 a constituit 662,3 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...