37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2019

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2019

17.05.2019522 views CNAS
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 4 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 7840,3 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 36,1%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4239,2 mil. lei sau 33,2% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 245,6 mil. lei sau cu 6,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3559,5 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 2374,5 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 39,3% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 534,2 mil. lei (29,0%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

 - 1185,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 41,7% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 7472,9 mil. lei sau 34,4% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1197,6 mil. lei sau cu 19,1%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 367,4 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2019 a constituit 386,9 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...