37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2020

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2020

17.04.2020639 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 3 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 6349,0 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23491,0 mil. lei) la nivel de 27,0%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3411,8 mil. lei sau 23,1% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14779,3 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 270,9 mil. lei sau cu 8,6%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2886,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 2033,5 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 30,4% din suma anuală aprobată pe anul 2020 de 6684,5 mil. lei, şi sunt cu 548,8 mil. lei (37%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 852,5 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 45,4% din suma anuală aprobată pe anul 2020 de 1876,0 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 6029,7 mil. lei sau 25,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 23491,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 767,8 mil. lei sau cu 14,6%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 319,3 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2020 a constituit 319,2 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...