37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2018

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2018

20.11.2018600 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 10 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 16192,6 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 83,7%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10753,4 mil. lei sau 83,7% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1212,6 mil. lei sau cu 12,7%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5376,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 4288,7 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 79,8% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5377,5 mil. lei, şi sunt cu 95,2 mil. lei (2,3%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 1087,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100,0% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1087,6 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 15824,8 mil. lei sau 81,8% comparativ cu suma anuală precizată de 19339,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1218,7 mil. lei sau cu 8,3%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 367,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2018 a constituit 375,1 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...