37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea BASS în luna ianuarie a anului 2019

Informaţie operativă privind executarea BASS în luna ianuarie a anului 2019

18.02.2019639 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în luna ianuarie a anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1997,2 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21427,4 mil. lei) la nivel de 9,1%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 982,7 mil. lei sau 7,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 28,9 mil. lei sau cu 3,0%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1004,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 514,4 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 9,0% din suma anuală aprobată pe anul 2019 de 5735,7 mil. lei, şi sunt cu 45,7 mil. lei (9,7%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 490,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 17,3% din suma anuală aprobată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 1766,4 mil. lei sau 8,2% comparativ cu suma anuală aprobată de 21427,4 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 249,6 mil. lei sau cu 16,5%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 230,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 februarie 2019 a constituit 594,6 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...