37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea BASS în 8 luni ale anului 2018

Informaţie operativă privind executarea BASS în 8 luni ale anului 2018

18.09.2018936 views CNAS
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 8 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13060,0 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 67,5%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 8510,7 mil. lei sau 66,3% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Față de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 976,8 mil. lei sau cu 13,0%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4502,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 3492,2 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 64,9% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5377,5 mil. lei, și sunt cu 127,5 mil. lei (3,8%) mai mari față de perioada similară a anului precedent;
- 1010,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 92,9% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1087,6 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 12623,6 mil. lei sau 65,3% comparativ cu suma anuală precizată de 19339,0mil. lei.

Față de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 967,3 mil. lei sau cu 8,3%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 436,4 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2018 a constituit 443,7 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...