37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea BASS în 7 luni a anului 2019

Informaţie operativă privind executarea BASS în 7 luni a anului 2019

16.08.2019512 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat,  în 7 luni a anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13237,5  mil. lei, ce reprezintă  60,9% din prevederile anuale de 21732,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7833,1 mil. lei, sau 61,3% din suma anuală de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată  a înregistrat o creştere cu 378,9 mil. lei sau cu 5,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5319,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 3659,4 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 60,6% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 586,2 mil. lei (19,1%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 1660,0 mil. lei  - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 58,5% din suma anuală pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 12792,3 mil. lei sau 58,9% din suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1750,3 mil. lei sau cu 15,9%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 445,2 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 august 2019 a constituit 462,2 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...