37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea BASS în 3 luni ale anului 2019

Informaţie operativă privind executarea BASS în 3 luni ale anului 2019

17.04.2019550 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 3 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 5305,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 24,4%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3124,8 mil. lei sau 24,5% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 148,0 mil. lei sau cu 5,0%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2149,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 1484,6 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 24,6% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 115,0 mil. lei (8,4%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

 - 665,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 23,4% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 5245,9 mil. lei sau 24,1% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 659,6 mil. lei sau cu 14,4%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 60,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2019 a constituit 79,4 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...