37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea BASS în 11 luni ale anului 2018

Informaţie operativă privind executarea BASS în 11 luni ale anului 2018

18.12.2018575 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 11 luni a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 17695,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 91,5%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 11808,3 mil. lei sau 92,0% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1228,4 mil. lei sau cu 11,6%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5814,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 4726,8 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 88,3% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 5351,2 mil. lei, şi sunt cu 168,2 mil. lei (3,7%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

- 1087,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 87,6% din suma anuală precizată pe anul 2018 de 1113,9 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 17437,4 mil. lei sau 90,2% comparativ cu suma anuală precizată de 19339,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1361,2 mil. lei sau cu 8,5%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 258,1 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 decembrie 2018 a constituit 258,1 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...