37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie în ajutorul persoanelor, care s-au aflat în concediul medical

Informaţie în ajutorul persoanelor, care s-au aflat în concediul medical

13.11.2019553 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale stabileşte indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă în baza datelor din certificatele de concedii medicale, care sunt introduse şi transmise de către instituţiile medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical.

Pentru informarea cetăţenilor, pe pagina web a Casei Naţionale a fost plasat serviciul electronic „Statutul certificatului de concediu medical". Acest serviciu permite persoanelor să verifice statutul certificatul medical, şi anume:

- dacă datele din certificatul de concediu medical au fost prezentate de către instituţiile medicale;

- dacă aceste date au fost examinate de către casa teritorială de asigurări sociale şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia;

- dacă mijloacele financiare pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă au fost transferate pentru achitare prestatorilor de servicii de plată.

Pentru a verifica statutul certificatului de concediu medical este necesar doar de a completa seria şi numărul sau numai numărul certificatului de concediu medical. În dependenţă de etapa de recepţionare şi prelucrare a datelor din certificatele de concediu medical la ecran se reflectă statutele corespunzătoare.

În cazul în care datele din certificatul de concediu medical sunt transmise de către instituţia medicală prin Portalul certificatelor de concediu medical Casei Naţionale, la ecran este reflectat mesajul: „Datele din certificatul medical sunt recepţionate şi sunt în proces de examinare".

Beneficiarului i se comunică mesajul „Decizia de stabilire a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este aprobată", dacă datele din certificatul de concediu medical sunt prelucrate şi în baza acestora a fost stabilită  indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, care urmează să fie transferată spre plată.

Comunicăm, că plata indemnizaţiilor se efectuează în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă de către casele teritoriale.

După transferul mijloacelor financiare către prestatorii serviciilor de plată se va reflecta mesajul „Indemnizaţia este transferată spre plată" şi va fi indicat prestatorul de plată desemnat.

Dacă la recepţionarea datelor din certificatul de concediu medical se constată, că încă nu este declarat de către angajator venitul asigurat pentru luna precedentă perioadei concediului medical, din motiv că încă nu a survenit termenul de prezentare a declaraţiei prevăzut de legislaţie, la verificarea statutului este reflectat mesajul „În aşteptarea calculului". În acest caz, după apariţia datelor privind venitul asigurat, informaţia din certificatul de concediul medical va fi examinată de către casa teritorială de asigurări sociale.

În cazul în care datele din certificatul de concediu medical încă nu au fost introduse în Portalul certificatelor de concediu medical de către instituţia medicală este reflectat mesajul „Nu au fost transmise datele din certificatul medical".

Dacă instituţia medicală a introdus informaţia din certificatul de concediu medical, însă din careva motive datele nu au fost acceptate spre examinare la ecran apare mesajul „Datele din certificatul medical nu s-au acceptat" cu indicarea motivului.

În cazul în care la examinarea datelor din certificatul de concediul medical se constată, că persoana nu întruneşte condiţiile necesare pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, casa teritorială de asigurări emite decizie de refuz. În cazul dat este reflectat mesajul „Este adoptată decizia de refuz în stabilirea indemnizaţiei".

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...